Zo života spoločnosti

Zvýšenie stability vďaka novým akcionárom SPF

Na pôde spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s., sa začiatkom januára po prvý krát od svojho vzniku zrealizovali zmeny v štruktúre akcionárov SPF. Väčšinovým majiteľom sa stal jeden zo spoluzakladateľov SOPHISTIC Pro finance, Radoslav Valko. Druhý zakladateľ, Ján Bušfy, sa rozhodol svoj polovičný podiel prenechať mladšej generácii riaditeľov.

„Som naozaj vďačný Jankovi Bušfymu za jeho prínos a doterajšiu nadštandardne odvedenú prácu. Od samého počiatku nášho fungovania v tomto biznise sme mali víziu robiť kvalitné finančné sprostredkovanie čestne a transparentne, aj preto sme sa spolu rozhodli založiť spoločnosť SOPHISTIC Pro finance, z ktorej sa nám podarilo, a to za menej než 10 rokov, urobiť jedného z najférovenších a najrelevantnejších hráčov na finančnom trhu,“  hovorí  Radoslav Valko.

Novými akcionármi sa stali doterajší najdlhšie pôsobiaci riaditelia spoločnosti:

ktorí investovaním vlastných úspor do SOPHISTIC Pro finance vyslali jasný signál svojim ľuďom, a aj konkurencii, že sú v tomto momente spätý so značkou, a sú presvedčení o tom, že je to to najlepšie, čo im môže trh ponúknuť. „Ide o kľúčové osoby SOPHISTIC Pro finance, ktoré stáli po našom boku už pri samotnom vzniku spoločnosti a som naozaj veľmi rád, že prijali túto ponuku a prispeli k väčšej stabilite spoločnosti,“ vysvetľuje Radoslav Valko, ktorý bol v piatok vymenovaný novými akcionármi za generálneho riaditeľa SPF.

Od samého počiatku SOPHISTIC Pro finance spoluzakladatelia Ján Bušfy a Radoslav Valko budovali firmu na pevných základoch tak, aby v nej mohol každý, kto mal chuť, kariérne, ale aj osobnostne rásť. A práve tento krok je toho dôkazom, kedy dostali doterajší najdlhšie pôsobiaci riaditelia možnosť stať sa jedným z majiteľov spoločnosti, ktorá navyše, ako jediná spomedzi všetkých na našom trhu, rozdeľuje 100 % svojho zisku medzi jej spolupracovníkov.

„Teší ma, že sme vytvorili výnimočnú firmu SOPHISTIC Pro finance, vzor pre mnohých v transparentnosti a čestnosti. Rozhodol som sa, že po mnohých rokoch v biznise chcem so svojou rozrastajúcou sa rodinou tráviť viac času, a preto som prenechal vlastnístvo SPF mladším, ktorí si to na základe kvalitne odvedenej práce zaslúžia. Pevne verím, že táto zmena spoločnosti ešte viac prospeje, nie len na stabilite, ale taktiež na modernizácii, dynamickosti, raste a šíreniu nášho odkazu skrz finančným trhom,“ uvádza Ján Bušfy, ktorý so svojimi cennými radami a vedomosťami naďalej zostáva v pôsobení SPF ako mentor pre svojich mladších členov tímu.

Už čoskoro sa môžete tešiť na články s jednotlivými akcionármi, ktorí prezradia, prečo sa rozhodli akcie získať, a čo to podľa nich firme a ľuďom v SPF prinesie.