O nás

Profil spoločnosti

Spoločnosť SOPHISTIC Pro finance sa zameriava na poskytovanie komplexných finančných služieb spojených s kvalitou a transparentnosťou pre široké spektrum klientov.

V SOPHISTIC Pro finance sme, vďaka zázemiu a dlhoročným skúsenostiam v oblasti poskytovania finančných služieb, pripravení ušiť klientom na mieru riešenie pre dosiahnutie ich krátkodobých i dlhodobých cieľov. Kladieme dôraz na to, aby nami navrhované riešenia boli jednoduché a pre klienta zrozumiteľné, od čoho sa odvíja stručnosť a ľahká pochopiteľnosť samotnej prezentácie spomínaných riešení.

V rámci individuálneho prístupu ku každému klientovi zohľadňujeme predovšetkým ciele definované klientom. Táto stratégia je stanovená a odsúhlasená klientom pred samotným začatím sprostredkovania finančných služieb. Dbáme na diskrétnosť poskytovaných informácií a prihliadame na individuálne požiadavky zo strany klienta.

Filozofia spoločnosti

Filozofia spoločnosti vychádza už z jej názvu SOPHISTIC Pro finance.

Význam slova SOPHISTIC (v preklade z angličtiny - sofistikovaný) má svoj pôvod už v gréckej mytológii v slove Sophos, resp. Sophia s významom „múdrosť”. V súčasnosti sa význam tohto slova často používa aj v rôznych nasledovných súvislostiach:

  • človek - kultivovaný, elegantný, svetaznalý;
  • vkus - vybraný, vysoko kultivovaný;
  • teória - vysoko rozvinutá, dômyselná;
  • názor - premyslený, uvážený;
  • humor - intelektuálny, jemný humor;
  • systém - dobre premyslený, prepracovaný, zorganizovaný.

Taktiež skrátené slovo Pro úzko súvisí s filozofiou spoločnosti a často býva jeho význam skloňovaný v rôznych odvetviach so slovami ako profesionál, expert, špecialista, odborník.

Skĺbenie významu uvedených slov vyjadruje filozofiu spoločnosti, a síce poskytovanie sofistikovaného a profesionálneho poradenstva v oblasti financií.

„Simplicity is the ultimate sophistication.”

Leonardo da Vinci

Hlavná myšlienka dopĺňajúca názov spoločnosti je v symbióze s filozofiou a ešte viac prehlbuje jej význam. Súčasne poukazuje na fakt, že sofistikované a profesionálne poradenstvo nemusí znamenať komplikované riešenia pre klienta, ba práve naopak má vyjadrovať jednoduchosť a zrozumiteľnosť už spomínaných riešení.

Pri doslovnom preklade myšlienky talianskeho architekta a maliara Leonarda da Vinciho sa stretneme s viacerými interpretáciami, no najčastejším je tento prelkad: „Najvyššou formou dokonalosti je jednoduchosť.”

Filozofiu a hlavnú myšlienku spoločnosti umocňuje a jednoznačne dopĺňa jej charakteristický znak, ktorý tvorí kvapka vody. Pri podrobnejšom pohľade na padajúcu kvapku vody totiž zistíme, že táto vždy vytvorí ten najjednoduchší a z vedeckého, fyzikálneho i matematického hľadiska ten najdokonalejší tvar na zemi, tvar gule.

Vo východnej filozofii je súčasne voda jedným z piatich elementov, ktoré hýbu energiami. Voda nesie energiu, ktorá je vyživujúca, tvorivá a podporuje zdravie. Predstavuje hlbokú silu, flexibilitu, upokojenie, perspektivitu, vzdelávanie a čistotu. Voda vyživuje všetky živé veci.

Vedenie spoločnosti

Vedenie spoločnosti vytvára unikátne prostredie pre svojich sprostredkovateľov v súlade s filozofiou spoločnosti.

Ing. Radovan Vokurek

Ing. Radovan Vokurek

Predseda predstavenstva

Stál pri zrode spoločnosti, kde spolu s majiteľmi hľadali to, čo sprostredkovateľskému trhu chýba. Je zodpovedným za napĺňanie cieľov spoločnosti a upevňovanie firemnej kultúry tak, ako sa spoločnosť na trhu profiluje. Vyštudoval Avioniku na Leteckej akadémii v Košiciach. Vo finančnom sektore sa pohybuje od roku 2004. Pred príchodom do SOPHISTIC Pro finance pôsobil na niekoľkých manažérskych a riaditeľských pozíciách v rôznych pracovných sférach.

Mgr. Ján Porázik

Mgr. Ján Porázik

Prevádzkový riaditeľ

V spoločnosti pôsobí od septembra 2014. Jeho cieľom je vybudovať stabilné zázemie spoločnosti tak navonok ako aj z pohľadu vnútorných procesov. Inovácie v informačných technológiách sú toho neodmysliteľnou súčasťou. Vyštudoval Fakultu matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského a vo finančnom sektore pôsobí od roku 2008. Skúsenosti naberal postupne v dvoch z najväčších finančno-sprostredkovateľských spoločností na trhu. Partners Group SK a neskôr ako hlavný analytik spoločnosti Fincentrum.

Ocenenia

Ako dôkaz kvality, transparentnosti a férových a etických obchodných vzťahov.

Základná filozofia spoločnosti sa prirodzene odráža aj v obchodných vzťahoch s našimi partnermi. Transparentnosť, kvalita, etické princípy a férový prístup. Tak ako pristupujeme k našim spolupracovníkom, tak jednáme aj s našimi obchodnými partnermi. Aj získané ocenenia za vzájomnú spoluprácu sú toho dôkazom.