Zo života spoločnosti

Rok 2022 bude skvelá jazda, zaži ju s nami

"Je ťažké dostať sa v živote tam, kam chceme, ak nevieme, kam máme namierené,“ povedal americký motivátor Zig Ziglar, s ktorým úplne súhlasíme. Stanovovanie cieľov je dôležitou súčasťou nášho osobného a takisto aj pracovného života. Preto si v SOPHISTIC Pro finance pravidelne v úvode nového roka stanovujeme svoj smer a účel cesty svojho pôsobenia.

Začiatok roka 2022 nebol iný. Najskôr sme sa však obzreli za rokom uplynulým, aby sme zhodnotili, ako sa nám tie predošlé ciele podarilo naplniť.

Aký teda rok 2021 bol?

Pre SPF bol naozaj výnimočný. Dovolíme si tvrdiť, že to bol najlepší rok firmy od jej založenia. Priniesol mnohé zmeny, skvelé výsledky a nezabudnuteľné zážitky počas spoločných ciest a eventov.

Jednou z významných zmien bola transformácia akcionárskej štruktúry, ktorá priniesla nový vietor do plachiet. Dôležitým bodom, ktorý sa vďaka našim spolupracovníkom podaril, bolo, že sa spoločnosti zvýšil celkový rast obratu o takmer 35%, čo vo finálnych číslach znamená nárast o približne jeden milión eur, ktorý bol vyplatený našim sprostredkovateľom. Môžeme teda skonštatovať, že naplnenie stanovených cieľov sa podarilo uskutočniť podľa plánu, a preto je možné označiť ho za obrovský úspech spoločnosti.

(Graf –  Výkon spoločnosti SOPHISTIC Pro finance)

„Osobne som presvedčený, že rok 2021 nám ukázal, čo všetko dokážeme, aj keď si neveríme. No keďže si už naši ľudia a manažéri začali dôverovať, rok 2022 musí byť ďaleko lepší a ešte úspešnejší ako predchádzajúci,“ hodnotí Radoslav Valko, generálny riaditeľ SPF.

Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, ktorá je jedinečnou na slovenskom trhu – spustenie AKCIONÁRSKEHO PROGRAMU, vďaka ktorému sa akcionárom SPF môže jedného dňa stať KTOKOĽVEK Z VÁS len za 1 EURO.

Okrem tejto neopakovateľnej príležitosti sa výrazne zatraktívnil aj jeden z mnohých a významných benefitov pre našich obchodníkov či manažérov – súťaž o členstvo v TOP TEAMe, teda medzi najlepšími, ktoré okrem účasti na rôznych odborných a osobnostných školeniach, konferenciách či zážitkových podujatiach, ponúka i zahraničnú cestu so svojím životným partnerom. Preto veríme, že aj táto výhoda k nám priláka nových obchodníkov, ktorí budú chcieť spojiť život so značkou a veľkou rodinou SPF, aby sme spoločne mohli zažívať mnohé nezabudnuteľné momenty.

Zahraničných ciest nás však tento rok čaká viac. Jednou z prvých bude lyžovačka v rakúskych Alpách v obľúbenom stredisku Sölden a na ďalšie cesty do cudziny, ktoré prezradíme v priebehu roka, sa naši kolegovia ešte len môžu tešiť.

V súvislosti s plnením plánov, ktoré sme si stanovili, je potrebné, aby naši spolupracovníci mali zabezpečené kvalitné pracovné prostredie a vzdelávacie materiály, preto je naším cieľom aj masívna investícia do IT sektoru a online nástrojov pre ich rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu pre poskytovanie pomoci ich klientom.

V neposlednom rade sme mohli privítať novú posilu do nášho manažérskeho tímu, konkrétne nového Obchodného riaditeľa Mgr. Juraja Demka, ktorý bude tento rok taktiež významnou a výraznou pomocou pri zvyšovaní obchodných výsledkov.

(Na fotke zľava: Radoslav Valko - generálny riaditeľ SPF, Mgr. Juraj Demko – obchodný riaditeľ SPF)

Výsledky SOPHISTIC Pro finance sú naozaj vynikajúce a veríme, že tento silný rast sa nám podarí nasledovať aj tento rok, čo je podľa ambícií našich kolegov možné a zrealizovateľné. Dosiahnuté čísla sú výsledkom skvelej práce našich spolupracovníkov a MY IM VŠETKÝM ĎAKUJEME, pretože bez nich by to nebolo možné.

Veľká vďaka patrí aj klientom za ich priazeň a dôveru v uplynulom roku pri dosahovaní ich cieľov a finančných plánov.

#totojeSPF #budSPF #spoludokazemeviac