Zo života spoločnosti

Z PEŠIAKA KRÁĽOM – PRVÝM RENTIEROM SPF

Začiatkom roku 2021 sme v SOPHISTIC Pro finance boli svedkami mimoriadnej udalosti, ktorá prispela k novej etape spoločnosti, a to k transformácií akcionárskej štruktúry. Päťdesiatpercentný akcionár SPF, Janko Bušfy, sa totiž rozhodol, že v krásnom veku päťdesiatpäť rokov odovzdá svoje „žezlo“ mladším kolegom, aby „vniesli nový vietor do plachiet“ a mohol si život užívať plnými dúškami na dôchodku. Tento Jankov krok nám okrem nových akcionárov, ktorých sme si predstavili v predchadzajúcich článkoch, priniesol ešte jeden výnimočný míľnik – PRVÉHO RENTIERA SOPHISTIC Pro finance, ktorým sa stal práve ambiciózny, dobrosrdečný a spravodlivý spoluzakladateľ SPF, Ján Bušfy. Ako sa mu to podarilo a čo to preňho znamená, sme sa ho opýtali v krátkom rozhovore:

Janko, nedávno si sa s nami, na našom prvom Online Výročnom kongrese, podelil  o to, aké boli tvoje začiatky v pracovnom procese. Začínal si ako študent, ktorý mal jasný cieľ – zabezpečiť seba, rodinu a odísť v 55.  rokoch na dôchodok. A to sa ti dnes podarilo. Si jedným zo zakladateľov prosperujúcej firmy, ktorá je v súčasnosti jednou z najodbornejších na trhu, čo ti dnes, po odpracovaných rokoch a čase venovejanej tejto práci, umožnilo začať si užívať naplno tzv. „jeseň života“, a to skôr ako ostatným. Čo to pre teba znamená, a ako sa ti to podarilo?
Predovšetkým si uvedomujem, že som vo veku osemnásť či devätnásť rokov uvažoval podstatne inak, ako uvažuje väčšina populácie. Toto uvažovanie mi zostalo dodnes. Na Zem prichádzame s poslaním alebo povedzme si „s cieľom“ a tým určite nie je byť zamestnaný do svojej smrti. Určite je dôležité pripraviť potomstvo na samostatný život, a to môže byť finančne náročné, hlavne ak deti študujú na univerzitách v zahraničí. Potom však príde čas rozvíjať svoje koníčky a realizovať túžby. Pre mňa je dôležitý duchovný rozvoj a ten vyžaduje hodiny cvičení a materiálne zabezpečenie pre pokoj mysle. Táto túžba ma motivovala celé roky a TERAZ ten čas prišiel.

Vo finančnom sektore si síce začínal na najnižších začiatočníckych pozíciach v konkurenčnej spoločnosti, no behom krátkej doby sa ti podarilo dosiahnuť manažérske a riaditeľke pozície, odkiaľ dodnes vedieš tím skvelých odborníkov. Si dôkazom toho, že „kde je vôľa, tam je cesta“ a že každý to môže dokázať. Za ten čas si istotne mnohé zažil a takisto sa ti podarilo nazbierať mnoho skúseností a vedomostí. Čo by si nám odporučil, akým chybám sa vyhnúť, aby sme uspeli pri dosahovaní svojich cieľov? Je to špecifikácia cieľa, merateľnosť či vizuálizácia v predstavách? Čo pomohlo tebe, aby si svoj cieľ dosiahol?
Verím, že pokiaľ by sme hovorili iba o „číslach“, je na Slovensku množstvo úspešnejších ľudí, ako som ja. Pokiaľ budeme hovoriť o poctivosti, kvalite, prístupu ku klientovi, tak verím, že patrím k najlepším. Je určité kritické množstvo čohokoľvek, ktoré keď prekročíte, všetko sa stáva menej efektívnym a významným. Je čas prísť a čas odísť. To, čo mne pomáha celý život, je byť ku sebe úprimný, dať si spätnú väzbu na svoje konanie, postoje, výsledok práce. Ako kouč musím klásť správne otázky a od koho iného mám začať, ak nie od seba? A začať odznova toľkokrát, koľko treba na to, aby som bol so svojou prácou spokojný. Všetko na Zemi sa deje v cykloch, niektoré trvajú zlomky sekúnd, iné tisícky rokov. Je to ako v našom Prezentátore spoločnosti - vývoj po špirále. Začínam vždy o level vyššie.

Počas nášho nedávneho Výročného kongresu SPF, uskutočnenom netradične prvýkrát online a dokonca sprístupnenom aj sledovateľom verejne, odznela príležitosť, ktorá sa pravdepodobne už na pôde SPF nebude opakovať. Bol predstavený benefit – Akcionársky program, keď sa ktokoľvek (či už je súčasťou SPF alebo sa plánuje stať členom našej rodiny, či dokonca o našej spoločnosti ešte ani nepočul) môže stať akcionárom Sophisticu, jedného dňa sa možno aj on sám stane Rentierom našej prosperujúcej spoločnosti a odíde skôr do zaslúženého dôchodku. Takisto aj ty si sa z pomyselného „pešiaka“  stál „kráľom“ spoločnosti. Túto príležistoť má dnes každý. Mohol by si sa podeliť o mentorskú radu s tými, ktorí sa chcú zúčastniť Akcionárskeho programu?
Vidieť príležitosť je dar, no tento dar nedostali všetci. V podmienkach SPF je reálne to dokázať. Aj absolútny nováčik sa môže stať akcionárom, ak bude mať na zreteli svoj cieľ 24 hodín denne. Myslím, že takáto príležitosť na pôde SPF, ale aj na Slovensku, je na celé roky jediná. Som veľmi rád, že sme ju vytvorili. Drž sa svojho sna.

Ďakujeme, Janko, za inšpiratívny rozhovor a za myšlienky, ktoré si nám odovzdal. Takisto veľmi pekne ďakujeme tebe a Radkovi Valkovi za odvahu pri zakladaní spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, že sa vám ju podarilo vypracovať do tak skvelej „kondície“, v akej je dnes.

Prajeme mnoho krásnych chvíľ a nezabudnuteľných okamihov pri napĺňaní tvojich snov a  túžob na tvojej nasledujúcej ceste životom.


Ako ste sa mohli dočítať vyššie, príležitosť stať sa ďalším „kráľom“ v SPF je tu.
Čo jediné je pre to potrebné urobiť sa môžeš dozvedieť v tomto článku o Akcionárskom programe SPF.