Zo života spoločnosti

Kolegovia z SPF idú v pomoci iným príkladom

V letných mesiacoch býva každoročne nedostatok krvi opakujúcim sa problémom. Vedenie spoločnosti SOPHISTIC Pro finance sa preto opäť rozhodlo podporiť projekt so silnou myšlienkou, ktorá pomáha zachraňovať ľudské životy, a to:

DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT 

Kolegovia zo SOPHISTIC Pro finance spojili svoje sily a dnes ráno sa spolu s vedením spoločnosti rozhodli darovať krv tým, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Reagovali tak nielen na výzvu Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci, ale zároveň plnia sľub, ktorý pred dvoma rokmi dali, a ním je pravidelné darovanie najvzácnejšej tekutiny na svete, aby mohli aj touto formou zachraňovať ľudské životy.

K "starým harcovníkom" sa zakaždým, tak ako aj dnes, pridávajú stále noví a noví prvodarcovia z radov našej firmy, čo nás veľmi teší. Tu sa opäť ukazuje, že hodnoty spoločnosti nie sú len na papieri, ale dokazujú sa najmä v skutkoch ľudí, ktorí tvoria našu veľkú rodinu SPF.

Touto cestou ďakujeme personálu na Hematologicko – transfúznom oddelení  v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci za profesionálny prístup a prajeme Vám všetkým pevné zdravie, veľa odvahy pri vystupovaní zo svojej zóny komfortu a pomáhaní tam, kde je pomoc potrebná.

Jednoduché a krásne humánne gesto môže urobiť každý zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý ma hmotnosť aspoň 50 kg.

#darujkrvdarujzivot aj ty a poď sa na konci leta spolu s nami zabaviť