Zo života spoločnosti

Zábavný, súťaživý a radostný, taký bol 2. ročník Fire Day

Dňa 11.8.2018 sa v malebnej obci v Bystrickej doline, v Radôstke, konal druhý ročník športového podujatia FIRE DAY, kde si účastníci tejto výnimočnej akcie mohli zábavnou a súťaživou formou vyskúšať množstvo zaujímavých aktivít, predovšetkým z odvetvia hasičského športu či poskytnutia prvej pomoci.

Zo začiatku to vyzeralo, že nám počasie priať nebude, no napokon sa ukázali aj príjemné slnečné lúče, ktoré celú atmosféru doplnili. Účastníci tohto podujatia boli rozdelení do niekoľkých tímov a absolvovali rôzne stanoviská, v ktorých mali príležitosť ochutnať povolanie hasiča skrz hasičskej štafety, preteku jednotlivca, poskytnutia prvej pomoci či hasičského útoku, ktorý v samotných súťažiacich vyvolal najväčšie obavy, nakoľko sami poriadne nevedeli, čo ich v tejto disciplíne čaká. „Bola som na Fire Day prvý krát a vôbec som nevedela do čoho idem. Neverila som, že budeme naozaj súťažiť ako hasiči. Nakoniec sa mi práve hasičská súťaž spomedzi všetkých páčila najviac. Mohli sme vyskúšať množstvo aktivít, ktoré pôsobili veľmi reálne. Som športový typ, takže som si to naozaj užívala. Takisto ako aj môj synček Denis, ktorý bol tiež veľmi rád z programu, ktorý bol pre deti pripravený,“ hovorí Lucia Fitáková,  Samostatná konzultantka SOPHISTIC Pro finance a.s. Pre najmenších bol hravou formou pripravený pestrý program plný súťaženia a aktivít zameraných na danú oblasť hasičského povolania, či poskytnutia prvej pomoci, o ktorú sa postaral Slovenský Červený Kríž v Čadci. Deti sa tak mohli vyšantiť pri plnení rôznych zábavných úloh, no zároveň sa dozvedeli aj niečo nové.

Dovolili sme sa opýtať  samotných účastníkov podujatia, ako hodnotili priebeh tohto dňa. „FireDay v Radôstke bol pre mňa výnimočným podujatím. Keďže osobne mám veľmi  pozitívny vzťah k hasičstvu, tak ma teší, že aj vedenie firmy vníma potenciál, ktorý v sebe činnosť hasičov a ich komunita má. Bolo veľmi príjemné sledovať ako sa jednotlivé tímy pasujú so súťažnými úlohami. Na jednom priestore, v rámci jedného dňa sa dá vyskúšať široká paleta skúseností, výborne doplnených súťažami. Zábavnou a súťažnou formou sa postupne zoznamovali s činnosťou hasičov a záchranárov a verím, že získané vedomosti posilnia sebavedomie každého z nás pri dennodenných životných situáciách. Môžem povedať, že tento deň vysoko predčil moje očakávania. Jednak preto, že v príjemnom prostredí priateľov sa podarilo zorganizovať toto podujatie, ale aj fakt ako sa kolegovia "nehasiči" postavili k náročným úlohám, a že ich so zápalom plnili a ešte sa na tom skvelo bavili ,“ hodnotí František Ďurkáč, oblastný riaditeľ SPF.

Podobný názor má aj Rudolf Jagnešák, oblastný riaditeľ SPF, ktorý podujatie hodnotí ako perfektný a až ukážkový príklad symbiózy jeho tímu, ako aj celého SPF: „Je to obraz, výsledok toho, že vieme spolu existovať, žiť a fungovať nie len v práci ale aj normálnom živote alebo športe. Dokonca ľudia z môjho tímu, keďže nás bolo dosť veľa,  boli ochotní poctivo a plnohodnotne súperiť proti nám v iných konkurenčných tímoch, kde ľudia chýbali. Skrátka, bol to jeden krásny kolektívny výsledok, kde nakoniec ani tak nezáležalo na víťazovi, ale na ceste a priebehu, ktorý si každý užíval. Túto vec si na ľuďoch v mojom tíme najviac cením.“

V konečnom dôsledku sme veľmi radi, že si toto podujatie užili nie len naši spolupracovníci ale takisto aj ich rodinní príslušníci, priatelia či známi, a všetci tí, ktorí sa podujatia zúčastnili. Je príjemné sledovať ako sa ľudia spolu bavia a zároveň trávia spoločné chvíle s blízkymi. Už teraz sa tešíme na ďalšie vzájomne strávené chvíle a pevne veríme, že v ešte väčšom počte účastníkov. 

Na záver chceme vysloviť veľké poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu tohto športového podujatia Fire Day 2018. Vďaka patrí spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s., Finančnej skupine NN, Dobrovoľnému hasičskému zboru Radôstka ako aj  Slovenskému Červenému krížu v Čadci.

Video z podujatia: https://vimeo.com/286481219