Zo života spoločnosti

Výnimočné polročné vyhodnotenie vďaka výnimočným spolupracovníkom

Tak ako to býva zvykom, tak aj tento posledný júlový piatok sa v SOPHISTIC Pro finance a.s. konalo Polročné vyhodnotenie. Celý deň sa niesol v duchu dôchodkov a tém s nimi súvisiacimi. Určite ste zaregistrovali ako sa v týchto dňoch hovorí o rôznych rizikách budúceho dôchodcovského systému. Akým spôsobom predísť problémom, ktoré slovenské obyvateľstvo čaká nám vysvetlil odborník na finančné služby pán Miroslav Piršč z Finančnej skupiny NN a pán Ing. Tomáš Virdzek, PhD.  pôsobiaci na Inštitúte ekonomických vied a Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Ako aj zo samotného názvu, Polročné vyhodnotenie vyplýva, tak jedným z bodov programu bolo práve zhodnotenie, ako sa SPF za uplynulé mesiace darilo. Dovolíme si povedať, že to bol polrok veľmi úspešný.  Práve v lete, kedy je všeobecne známy pokles produktivity práce v rôznych spoločnostiach, sa nám v siedmom mesiaci podaril najväčší historický výkon, za ktorý vďačíme práve naším šikovným spolupracovníkom, bez ktorých by to nešlo a bez ktorých by myšlienka spoločnosti neexistovala.

Významným medzníkom prvých šiestich mesiacov bolo posilnenie Riaditeľskej rady prvou ženou Silvou Hanuliakovou, tým, že bola povýšená do pozície Oblastnej riaditeľky. Za jej povýšením je kvalitne odvedená práca pre spokojných klientov ako aj vedenie jej tímu spolupracovníkov. Pred nedávnom bola ešte obchodníčkou, no dnes jej povýšeniu prináležia mnohé benefity, ktoré ako Oblastná riaditeľka získava. Odteraz sa môže podieľať na chode a smerovaní SOPHISTIC Pro finance a.s., priamo aplikovať požiadavky svojich ľudí na zmenu nastavení, procesov a rozhodovať o ich schválení, no predovšetkým spolu s ďalšími členmi Riaditeľskej rady získava podiel zo zisku spoločnosti a dôchodkový účet.              

Ako sa stať Oblastnou riaditeľkou a aké skúsenosti z prvej absolvovanej porady Riaditeľskej rady si zobrala nová členka Silvia? „Je to o správnom načasovaní a kolektívnej sile bojovať za jeden cieľ. Ruku k tomuto dielu pridali všetci členovia môjho tímu a som im za to veľmi vďačná, pretože aj vďaka nim sa môžem zúčastniť zasadnutia Riaditeľskej rady SPF. Je to veľmi zaujímavé sledovať chod firmy zvnútra a prebrať zodpovednosť pri hlasovaní za jednotlivé body porady. Bola som prekvapená z toho, koľko vecí sa dokázalo vyriešiť a dohodnúť. Som veľmi hrdá, že som v SPF a budem ďalej šíriť myšlienku úspechu a blahobytu mojich spolupracovníkov aj klientov, nakoľko som predtým pracovala v inej spoločnosti 8 rokov a s prácou v tejto spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s. sa to nedá porovnať, nie len systémovo, finančne, no najmä osobnostným rastom celého kolektívu.“

Nemôžeme nespomenúť aj úspech minuloročného nováčika, Dominiky Meškovej, ktorá dokázala byť po priebehu niekoľkých mesiacov povýšená o dve pozície. Pri tejto príležitosti sme sa Dominiky opýtali, ako to dokázala: „V priebehu 6 mesiacov som bola povýšená z pozície Konzultant I. na pozíciu Samostatného konzultanta, ktorej samozrejme predchádzala pozícia Konzultanta II. Mala som veľmi dobrú východiskovú pozíciu po odbornej stránke, pretože predtým som robila odbornú asistentku môjmu manažérovi p. Bušfymu. Za tých 6 mesiacov som sa naučila kľúčové aktivity, potrebné pre úspešnú prácu sprostredkovateľa za pomoci svojho manažéra.

Taktiež nás zaujímalo, aký zmysel Dominika vidí v tejto spoločnosti a aké výhody jej to prináša: ,,Spoločnosť SOPHISTIC Pro finance poskytuje veľmi kvalitné služby v oblasti financií. Prioritou je vždy klient a jeho potreby. Spoločnosť vzdeláva svojich sprostredkovateľov, čo považujem osobne, za jednu z najväčších výhod, ktoré nám SPF dáva.  Zmyslom práce sprostredkovateľa je pomôcť klientom vyriešiť ich rôzne životné situácie a naučiť finančnej gramotnosti. Myslím, že finančnú gramotnosť by sa už mali učiť deti na školách. Veľký zmysel spoločnosti SPF vidím v organizácií rôznych podujatí ako napríklad Ples, Family Day, Dovolenka Top Team  pre svojich sprostredkovateľov a ich rodiny. Pamätám si, že ako dieťa som chodila s maminou na firemné akcie, ktoré organizoval jej zamestnávateľ. Dnes mamina chodí so mnou na naše akcie SPF.“

A na záver sme sa Dominiky opýtali, ako hodnotí prácu v SOPHISTIC Pro finance a.s.: ,,Práca v SPF ma naučila nikdy sa nevzdať a aj v nepriaznivých životných situáciách ísť vždy za svojím cieľom. Pri tejto práci sa stretávam s rôznymi životnými príbehmi ľudí, ktorí hľadajú riešenia v situácií, v ktorých sa ocitli. Mojou snahou je vždy nájsť pre nich to najlepšie riešenie a pomôcť im naplniť ich sny.  Som veľmi rada, že som dostala príležitosť byť jedným zo spolupracovníkov SPF. Spoločnosti, ktorá ponúka ľudom jednoduché a zrozumiteľné riešenia.“

Obom dámam ešte raz blahoželáme k dosiahnutému úspechu a želáme im mnoho zdaru v ďalšej práci nie len s klientmi, ale aj s ich spolupracovníkmi v tímoch.