Rada pre vás

Zakladateľ SPF: Slováci, preberte sa. Dnes máte dôchodok istý. Avšak, čo bude zajtra?

Keď Ústavný súd SR prednedávnom rozhodol, že krátenie minimálneho dôchodku pre ľudí v druhom pilieri je protiústavné, napadla mi jedna otázka. Uvedomujú si Slováci, čo to pre nich vlastne znamená? Podľa mňa len  sotva. 

Odkaz, ktorý súvisí s rozhodnutím Ústavného súdu, má dva rozmery. Prvý je pozitívny. Cieľom minimálneho dôchodku zavedeného v júli 2015 totiž bolo na jednej strane zabezpečiť dôchodcov, aby neboli odkázaní na dávku v hmotnej núdzi, na strane druhej ho ale vďaka vtedajšej právnej úprave zneužívali ako prostriedok na vyháňanie ľudí z druhého piliera. Avšak, kým pôvodný zákon nízkopríjmových ľudí zneisťoval, či si rozhodnutím založiť druhý pilier svoj budúci dôchodok neznížia, vďaka rozhodnutiu Ústavného súdu SR už strach mať nemusia. V prípade, že budú pracovať aspoň 30 rokov, štátom garantovaný minimálny dôchodok získajú. Zároveň platí, že ak budú mať nárok na vyššiu penziu vyplývajúcu zo súčtu dôchodkových dávok zo Sociálnej poisťovne a II. piliera, budú ju mať.  Toto rozhodnutie a stav, ktorý s ním pre desaťtisíce ľudí nastáva, ako odborník oceňujem a považujem za správny. 

Druhý rozmer, ktorý je rovnako dôležitý, súvisí s prístupom ľudí k dôchodku a zabezpečeniu si vlastnej budúcnosti. Objasním toto moje tvrdenie. V oblasti financií a poradenstva sa pohybujem 20 rokov a vidím, že  mnohí Slováci si na dôchodok nesporia vôbec. 
Buď si myslia, že sa penzie nedožijú, alebo by si aj sporili – ale nemajú z čoho. Avšak, za najhorší považujem názor, že by sa mal o nich postarať štát. A to je zásadný problém. Lebo zákony, teda aj tie, ktoré ovplyvňujú penzie, sa pod taktovkou politických strán menia veľmi rýchlo. Čo, koniec-koncov, dokazuje aj situácia s minimálnym dôchodkom, ktorá tu bola od roku 2015 a pozitívne sa zmenila až teraz – koncom roka 2020. 

Faktom je, že rozhodnutie Ústavného súdu SR je prvým a správnym krokom k lepším penziám Slovákov. Avšak, musím zdôrazniť a zároveň apelovať na verejnosť, aby si uvedomili jednu extrémne dôležitú vec. Že aj keď je dnes právna úprava ohľadom penzií a sporenia si v II. pilieri nastavená dobre a prospešne - ešte stále to neznamená, že budúca vláda dôchodkový systém opätovne nezmení. No a ľudia, ktorí si mysleli, že majú o dôchodok postarané, tak môžu mať opätovne problém. 

Milí Slováci, preto aj keď dnes máte dôchodok istý, myslite na to, čo bude zajtra a budujte si svoj dôchodok súkromnou cestou. A to tak, aby výška vašej penzie bola od štátu závislá čo najmenej. Čím skôr začnete na dôchodok myslieť, tým menšiu pravidelnú sumu musíte odkladať, aby ste dosiahli pomocou zloženého úročenia sumu postačujúcu na dôstojný život. Platí, že mladí ľudia by si mali odkladať aspoň 10 percent z príjmu. 

Radoslav Valko, krajský riaditeľ a spolumajiteľ SOPHISTIC Pro finance


INFOBOX: Pre koho je prospešný minimálny dôchodok?

Zavedenie minimálneho dôchodku v roku 2015 dobrý krok predovšetkým smerom k vyše 300-tisícom živnostníkom, ktorí majú s penziou najväčšie problémy. Či už preto, že až 63 percent z nich si platí len minimálne odvody, ale najmä preto, že ich dôchodok sa vypočítava z čistého zisku živnostníka. V praxi to znamená, že človek, ktorý zarába priemernú mzdu, bude mať zhruba dvakrát väčšiu penziu ako živnostník s minimálnymi odvodmi, ktoré mu ukladá zákon. Vďaka zavedeniu inštitútu minimálneho dôchodku však bude mať aj táto vrstva obyvateľstva – ak odpracujú aspoň 30 rokov - štátom garantovaný minimálny dôchodok. Problém bol v  časti novely zákona o sociálnom poistení, ktorá bola zneužitá a slúžila na vyháňanie ľudí z II. piliera. Zákon dal totiž právo na minimálny dôchodok len tým, ktorí II. pilier nemali. To sa rozhodnutím Ústavného súdu v novembri 2020 zmenilo, keďže II. pilier má slúžiť práve na zvýšenie dôchodku budúcich penzistov a odbremeniť tak štát od budúcich vysokých nákladov na výplatu penzií.