Novinky

KORONAKRÍZA: Až teraz začína desaťtisícom Slovákom skutočné peklo, končí sa im odklad splátok úverov

Desaťtisíce Slováci, ktorí na jar unáhlene a priskoro požiadali o odklad splátok, sa môžu už onedlho dostať do extrémne ťažkej životnej situácie. Ide totiž o skupinu ľudí, ktorým sa síce medzičasom príjem vrátil, no namiesto toho, aby sa správali zodpovedne a napríklad ušetrenú 500-eurovú splátku si odložili, miesto toho ju minuli na spotrebné a pre život nedôležité veci. „Hoci teda dnes ešte nie je jasné či sa tzv. splátkové prázdniny kvôli druhej vlne pandémie predĺžia, pre koho a za akých podmienok, tejto skupine ľudí začne už onedlho skutočné peklo,“ vraví regionálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Rudolf Jagnešák. Ako ďalej dopĺňa, sám pozná množstvo takýchto prípadov: „Radil som mojim klientom, ako sa majú snažiť aspoň usmerniť kolegov, priateľov či rodinných známych, no nie vždy sa to podarilo.“

Podľa verejne dostupných informácií si splátkové voľno urobilo približne 120-tisíc domácností. Aj napriek tomu, že presné dáta o tom, koľko ľudí sa – predovšetkým vlastnou vinou - dostane do ťažkej finančnej situácie, nie sú, podľa odhadov SOPHISTIC Pro finance to môže byť 20 až 30 percent zo všetkých ľudí, ktorí si odložili splátku. 
Otáznik dnes ešte stále visí nad tým, ako sa k aktuálnej situácii postaví štát a či predĺži možnosť požiadať o odklad. Aj keď sa na rozhodnutie stále čaká, oblastná riaditeľka SOPHISTIC Pro finance Silvia Hanuliaková objasnila dopady na klienta.  Tie môžu byť nasledovné:

  •  REŠTRUKTURALIZÁCIA

Ak štát nedá môžnosť opätovných odkladov splátok, no klient bude požadovať odklad aj druhýkrát, realizovať sa to bude dať jedine cez reštrukturalizáciu. Automaticky tak získa negatívny záznam v úverom registri (ten je vedený päť rokov a nedá sa vymazať), pričom v budúcnosti bude mať takýto klient problém dostať sa k peniazom cez akýkoľvek typ úveru.

  • PROBLÉMOVÉ REFINANCOVANIE

Aj napriek tomu, že klient splátky odložil kvôli koronakríze a nemal by byť pre banku rizikovým klientom, nemusí to platiť. Nakoľko ak si dal splátkové prázdniny, tak v úverovom registri má buď záznam, alebo je tam len jednoducho prázdne miesto. Tento fakt sa následne môže podpísať na problémovom refinancovaní úveru do inej banky, čo môže zneužiť jeho banka a navýši mu úrokovú sadzbu.

  •  ODCHOD DO PENZIE

Ak by aj štát dovolil požiadať o druhý odklad, veľa úverov bolo nastavených tak, aby bol úver vyplatený, kým pôjde klient do dôchodku. Tým pádom veľa úverov prejde do dôchodkového veku klienta.
Hoci by podľa nariadenia rezortu financií nemali byť poberatelia splátkových prázdnin považovaní za rizikových, to, že o odklad nakoniec požiadali, sa im v budúcnosti nepekne vráti späť. „Budú mať záznam v úverovom registri, čo si každá banka posudzuje individuálne. Platí, že čím viac má klient negatívnych záznamov, tým viac sa mu znižuje rating. No a to vedie či už k vyšším úrokovým sadzbám na pôžičkách alebo dokonca až k zamietnutiu úveru,“ vraví oblastný riaditeľ SOPHISTIC Pro finance Alojz Kozoň. 
Faktom je, že aj keď sa odklad splátok kvôli pandémii nesmie považovať za omeškanie splátky úveru vo vzťahu k úverovému registru, nutnosť odloženia splátok hovorí veľa o finančnej gramotnosti človeka, ale tiež o tom, či je jeho úverové zaťaženie primerané, ako si ho zabezpečil, poistil, aký je jeho stav finančných rezerv. „A to sú celkovo dosť zaujímavé fakty a dáta o dosť často nepoučiteľných klientoch,“ vraví regionálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance Rudolf Jagnešák s tým, že každý finančný dom uprednostňuje predovšetkým „čistých“ klientov, ktorých je na trhu stále dostatok.

Všetci v texte oslovení riaditelia SOPHISTIC Pro finance sa zhodli na tom, že odklad splátok klientom odobrili až vtedy, keď už nebolo inej cesty. Reálne to však využilo len pár ľudí. „Keďže mojich klientov viediem k tomu, aby si tvorili rezervu (krátkodobé rezervy), tak nepríjemnú situáciu spojenú s koronakrízou vedeli vykryť z týchto zdrojov,“ doplnila Silvia Hanuliaková. 
Rudolf Jagnešák dodáva, že „ak pri klientovi nenašli inú cestu ako odklad splátok, bol to o to silnejší dôvod, dôkaz pre klienta na opodstatnenosť tvorby rezervy.“
Ak však už aj klient k odkladu splátok musel pristúpiť, odborníci zo SOPHISTIC Pro finance sa im podľa slov Alojza Kozoňa snažili vo všetkom pomôcť. Pri takom kroku síce finančné domy musia klienta informovať o všetkých podmienkach  (úročenie úveru počas obdobia odkladu splátok, výška úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu), určite je však potrebné byť obozretným, mať prehľad a vyznať sa. „Cieľom tiež je, aby si dlžník nemyslel, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, resp. že odklad splátok znamená ich odpustenie. V skutočnosti ide práve o celkové predraženie úveru, navýšenie nákladov do konca splatnosti oproti riadnemu splácaniu,” uzatvára Rudolf Jagnešák.