Zo života spoločnosti

SPF oslavuje - Sme tu s vami už 10 ROKOV

Presne 7.marca 2023 to bol deň kedy SOPHISTIC Pro finance oslávilo svoje 10. výročie založenia spoločnosti. 

V priebehu uplynulých desiatich rokov sme sa stali dôveryhodným a spoľahlivým partnerom pre našich spolupracovníkov, obchodných partnerov, no predovšetkým pre našich klientov.
Veríme, že férovosť, transparentnosť a kvalita sú kľúčové hodnoty, ktoré nám umožňujú budovať dôveru a úspešne riešiť finančné výzvy a ciele našich klientov. Tieto hodnoty sú pre nás rovnako dôležité aj vo vzťahu k našim spolupracovníkom a obchodným partnerom. Ak ich totiž budeme držať pevne zviazané pokope, dodržiavať a chrániť, budeme môcť aj naďalej spoločne dosahovať úspechy a víťazstvá.

Počas tohto desaťročia sme veľa stihli, veľa prežili, ale ešte viac nás toho ešte čaká. Dôkazom toho, že založiť SPF malo naozaj význam je skutočnosť, že naša spoločnosť dnes vytvára nové prostredie, nebojí sa, vždy dopredu kričí a upozorňuje na nástrahy, rýchlo napreduje, prispôsobuje sa podmienkam a na slovenskom trhu je uznávanou poradenskou spoločnosťou o čom svedčia naše výsledky, hodnotenia a ocenenia finančných inštitúcií. 

Vzhľadom na doterajších 10 rokov sa tešíme na to, čo nás čaká ďalej. 
Do ďalších desiatich rokov našej spoločnosti prajeme, aby naďalej ostala silným hráčom, ba priam až hrdinom na trhu. Ten, ktorý si za každých okolností zachová svoju tvár, hodnoty a neotočí sa chrbtom klientom, obchodným partnerom ani spolupracovníkom. Nech ostane firmou, kde je stále dosť miesta pre všetkých ľudí, ktorí chcú vo svojom živote niečo zmeniť a umožní im dosiahnuť to, čo by sa im nikdy nepodarilo tam, kde sú tí ľudia dnes. 

Ďakujeme všetkým za prejavenú dôveru a že ste súčasťou veľkej rodiny SPF.


  • Pozrite si krátke video z oslavy tejto výnimočnej udalosti SPF, oslavy 10. výročia založenia spoločnosti, ktorú sme spoločne oslávili v krásnom priestore Mestského divadla v Žiline v sprievode príjemného a kultúrneho programu, výborného jedla, no predovšetkým príjemnej atmosféry a usmiatych tvári priateľov i kolegov.