Zo života spoločnosti

V každej kríze sa vždy rozdávajú nové karty. S akými kartami hráte vy vo vašej práci a vašom živote?

Žijete život podľa svojich detských predstáv? Splnilo sa vám všetko, čo ste si predsavzali? Žijete svoj sen alebo žijete sen niekoho iného? 

V práci trávite minimálne tretinu svojho života, ak pripustíme, že ste v práci 8 hodín. Existujú dva typy ľudí. Tí, ktorí robia to, čo ich baví, robia prácu s vášňou, citom, nadšením, zápalom a je im jedno, koľko hodín strávia v práci. A potom sú tu tí, ktorí zmiznú z práce skôr, ako stihne dopadnúť pero na stôl, ktorým ešte pred chvíľou niečo písali.

Každý určite stretol úradníčku, ktorá vám dala pocítiť, že ju obťažujete už len tým, že ste zaklopali na jej dvere. Alebo neochotného zamračeného čašníka, pre ktorého je už aj pozdravenie nadštandardom, ktorý si nezaslúži každý.

Zabudli títo ľudia na slušné správanie? Majú malú výplatu? Alebo čo je dôvodom ich správania? Hovorí sa, že ľudia nie sú leniví, iba málo motivovaní. Je to však len o výplate? Odpoveď znie NIE. Na to, aby ste boli šťastní v práci, tak je potrebného omnoho viac ako len dobrá výplata. 

 

Peniaze sú krátkodobý motivátor

Môžete každý mesiac zvyšovať plat zamestnancom, no aj tak vám jedného dňa odídu, pretože ste zabudli, že ľudia majú aj iné potreby, ako len dostávať peniaze. Na to už prišiel v 50-tych rokoch americký psychológ Abraham Harold Maslow, ktorý zadefinoval tzv. Maslowovu pyramídu hodnôt. Ide vlastne o hierarchiu ľudských potrieb. Na spodku sú fyziologické potreby (spánok, dýchanie, jedenie, pohyb, sex, vylučovanie), nasleduje potreba bezpečia a istota (bývanie, peniaze, práca, pocit istoty, pocit bezpečia). Ak by sme ako ľudia mali iba tieto dve potreby, tak potom sú peniaze tým najlepším motivátorom.

A teraz si predstavte, že by ste pracovali vo firme, kde by okrem pravidelnej mesačnej odmeny majitelia, raz ročne podľa zásluh, vyplatili 100 percent zisku firmy medzi svojich ľudí a oni si nechali len 20 percent. Poviete si, že takí blázni sa ešte nenašli. No ja poznám dvoch zakladateľov SOPHISTIC Pro finance, ktorí to takto nastavili. Zároveň nielenže nezabudli aj na ostatné úrovne potrieb, ale čo je ešte dôležitejšie, peniaze nepostavili na prvé miesto v hodnotách firemnej kultúry.

 

Najväčšia istota v živote je, že nič nie je isté

Tak ako život nie je len o peniazoch, tak aj druhá úroveň potrieb má aj iné potreby, akými sú napr. pocit istoty, pocit bezpečia.

Myslel váš zamestnávateľ aj na situácie, kedy zo zdravotných dôvodov nebudete môcť nejaký čas pracovať a teda váš príjem môže rapídne klesnúť a môže sa tak narušiť pocit bezpečia, že sa nepostaráte o svoju rodinu? Naši zakladatelia preto vypracovali Sociálny program, kde každý na pozícii manažér a vyššej (v rámci kariérneho plánu) má firmou platené nadštandardné poistné krytie rizík, napr. trvalé následky, invalidita, civilizačné choroby ale aj pravidelná mesačná renta vyplácaná rodine v prípade straty života až na sumu 2 500 eur po dobu 5 rokov. 

Ľudia majú radi istoty a tento pocit umocňuje aj vedomie, že firma má nastavený systém práce, kde každý vie, čo má robiť. Nie je nič horšie ako vidieť čašníka blúdiť po reštaurácii hľadajúc „včerajší deň“. Ešte horšie je to vtedy, keď si to všimne majiteľ, ktorý si na ňom vyvŕši svoje ego, a pritom je chybou samotného majiteľa, že nedokázal zadať čašníkovi jasné inštrukcie.

V celej firme máme zavedený jednotný systém práce, ktorý je používaný tak pri práci s klientmi, ako aj pri vedení a odovzdávaní skúseností našim spolupracovníkom. Je založený na rokmi overenej praxi zakladateľov spoločnosti a pravidelne je dopĺňaný zmenami na trhu a inovatívnymi nápadmi spolupracovníkov.

SOPHISTIC Pro finance môže svoj nápad predstaviť naozaj každý bez ohľadu na pozíciu v kariérnom pláne. Pocit istoty neodmysliteľne umocňujú aj jasné pravidlá hry, ktorými sú nemeniaci sa kariérny plán. Aj keď - musím priznať - minulý rok sme na kariérny plán siahli, aby sme zjemnili pravidlá jeho dodržiavania. Chceli sme, aby ľudia neprišli o svoje pozície, keďže svet zasiahla pandémia. Nepoznám na trhu žiadnu firmu, ktorá by takéto niečo urobila, my si však uvedomujeme, že rodina musí držať pri sebe aj v dobrých aj v zlých časoch.

 

Rodina na prvom mieste

Potreba niekam patriť, byť súčasťou nejakej komunity, mať priateľov, potreba mať rodinu - to všetko sú potreby nachádzajúce sa na tretej úrovni Maslowovej pyramídy hodnôt, na ktoré je rovnako dôležité klásť veľký dôraz pri budovaní úspešnej firmy.

Ste vo firme, kde sa môžete spoľahnúť len na pár ľudí okolo seba alebo ste vo firme, kde keď sa na hocikoho obrátite, tak vám rád pomôže. Vy sa môžete naň spoľahnúť a to, na čom sa dohodnete, to platí? 

Zakladatelia SOPHISTIC Pro finance postavili rodinu na prvé miesto v rebríčku hodnôt. Rodina totiž predstavuje miesto, kde sa máme cítiť absolútne bezpečne, miesto kde sa môžeme spoľahnúť na členov rodiny, miesto, kde sa radujeme, smejeme, ale súčasne si aj nezištne pomáhame.

Je to miesto, kde sa učím byť lepším na obraz svojich učiteľov, kde je dovolené robiť chyby a kde mi pomôžu sa na chybách učiť a dosiahnuť tak úspech efektívnejšie. 

Presne o to sa SOPHISTIC Pro finance snaží od počiatku nielen svojimi sociálnymi  benefitmi, ale aj vzdelávaním v iných sektoroch ako je len finančný a manažérsky.

Zakladáme si na etickom správaní a kvalite služieb pre klienta a aj vďaka tomu každoročne obsadzujeme prvé miesta v kvalite služieb u našich obchodných partnerov. K zlepšeniu rodinnej atmosféry neodmysliteľne patria aj rôzne rodinné podujatia, kde sa môžu spolupracovníci a ich rodiny stretnúť a zoznámiť. Základom dobrej a úspešnej firmy sú spokojní spolupracovníci a ich rodiny, a to sa bez sociálnych väzieb dá len veľmi ťažko. 

 

Nebojte sa povedať svoj názor

Potreba uznania a úcty nachádzajúca sa na štvrtom poschodí pyramídy potrieb vychádza z túžby človeka byť uznaný okolím, ale aj sám sebou. Mohlo by sa zdať, že uznávať sám seba je jednoduché, ale dosiahnuť ozajstnej sebaúcty môže byť dlhý životný proces. Práve preto sa táto potreba nachádza až takmer na vrchole pyramídy, pričom nie každému sa ju podarí naplniť. Táto potreba už vychádza z hĺbky ľudskej podstaty, kedy je dôležité si uvedomiť priamu úmeru, že môj úspech je závislý od ostatných. Preto by malo byť samozrejmosťou mať úctu k svojim kolegom, bez ohľadu na akej ste pozícii.

V SOPHISTIC Pro finance tak ako aj v rodine totiž platí, že všetci sme si rovní a prejavom úcty je nepovyšovať sa nad ostatných. Nie je dôležité na akej pozícii ste, stále ste len človek a aj vy sami ste niekedy v minulosti boli tam, kde sú teraz členovia vášho tímu (vašej rodiny) - na to netreba zabúdať.

Uvedomujeme si tiež to, že je potrebné pochváliť, ak niekto dosiahne úspech, aby došlo k naplneniu potreby uznania. Aj preto každoročne organizujeme Výročný kongres, na ktorý pozývame zaujímavých hostí a súčasne odmeňujeme tých najlepších.

Každý človek v našej firme má po dosiahnutí dobrých výsledkov možnosť ísť so svojim životným partnerom na zahraničnú cestu hradenú firmou. A sme opäť pri rodine, kedy myslíme aj na to, že je potrebné odmeniť aj vašich životných partnerov. 

 

Máte možnosť rozhodovať o chode firmy?

Najvyššia úroveň Maslowovej pyramídy potrieb sa týka sebarealizácie. Ide teda o potrebu rozvinúť svoj potenciál, svoje schopnosti a talent, je to potreba osobnostného rastu, túžby po poznaní. Podľa Maslowa sa podarí uspokojiť svoje potreby rastu iba jednému percentu ľudí.

V našej spoločnosti sme mysleli aj na to tým, že sme vytvorili Riaditeľskú radu, kde máte možnosť spolupodieľať sa na rozhodovacích procesoch SOPHISTIC Pro finance. Je to nielen možnosť ovplyvniť svojimi názormi smerovanie, ale tiež schopnosť a povinnosť prevziať na seba zodpovednosť a pozerať sa na chod firmy inými očami.

V SPF sme za minulý rok rástli o 22 percent aj napriek pandémii, a je to spôsobené práve tým, že neustále pracujeme na napĺňaní potrieb našich ľudí na všetkých úrovniach.

Úprimne vám prajem, aby ste v spoločnostiach, v ktorých pôsobíte, došli k naplneniu svojich potrieb. Prečo som vám to teda všetko písal? Pretože je dobré vedieť, že existuje aj iná možnosť a vždy máte možnosť voľby. 

A teraz to najdôležitejšie - len vedieť o možnostiach nestačí. Je to ako s chudnutím. Viete, že keď sa začnete zdravo stravovať a športovať, tak je veľká pravdepodobnosť, že schudnete. Ak však pre to nič nespravíte, tak nemôžete očakávať žiadnu zmenu.

V prípade, že nedochádza k napĺňaniu vašich potrieb na všetkých úrovniach vo firmách, kde dnes pracujete, tak s tým niečo spravte! Napíšte mi e-mail na: radovan.vokurek@spfinance.sk.

"Šialenstvo je robiť rovnakú vec opakovane a očakávať iné výsledky." - Albert Einstein.

Radovan Vokurek, predseda predstavenstva SOPHISTIC Pro finance