Zo života spoločnosti

Skvelé veci vďaka skvelým kolegom z SPF

Koncom leta, 11. septembra 2021, kolegovia z  SPF, s pomocou ďalších dobrovoľníkov, usporiadali skvelú rozlúčku s letom – koncert skupín Gladiátor a Mad Frequency na mestskom kúpalisku v Čadci. Účastníci si užili Nultý ročník projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT, silnej myšlienky, vďaka ktorej sa zachraňujú ľudské životy.

(Foto: Richard Novák)

Koncert sa uskutočnil pre všetkých tých, ktorí sa počas letných prázdnin zapojili do výzvy darovania krvi v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci. Všetci darcovia tak dostali zadarmo prednostnú vstupenku na koncert rockových kapiel a oprávnene si tak mohli spolu so svojimi blízkymi či priateľmi užiť perfektnú atmosféru. Nechýbali overené hity ako – Kúpim si pekný deň, Láska, Bonboniéra či Keď sa láska podarí, ktoré si obecenstvo veselo pospevovalo spolu s Mikom Hladkým. Navyše, okrem lístka na tento hudobný zážitok, boli darcovia zaradení aj do tomboly plnej hodnotných cien, čo celý zámer ešte povýšilo. „Ľudia z okolia projekt uvítali ako perfektnú formu zvýšenia počtu darcov, no najmä prvodarcov, pretože všetci dobre vieme, že začať je vždy najťažšie,“ hovorí o projekte tohtoročná organizátorka eventu – Ivanka Oboňová.

Ak je vám táto myšlienka známa, nemýlite sa. Názov podujatia už existuje dlhšie, no projekt v minulosti fungoval v inom formáte. Zásluhu na jeho vzniku v rozsahu, aký má v súčastnosti, patrí predovšetkým Silvii Hanuliakovej, oblastnej riaditeľke SPF a dlhoročnej darkyni krvi, držiteľke striebornej Jánskeho plakety, a takisto Radoslavovi Valkovi, generálnemu riaditeľovi SPF, ktorý pred vyše dvoma rokmi formu projektu pozmenil. V lete 2019 sa už verejnosť mohla zapojiť do projektu DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT tak, ako ho poznáme dnes. Darcovia krvi získali lístky na STREET FEST na koncert Majka Spirita na Staškove. Už vtedy sa totiž SOPHISTIC Pro finance spolupodieľal na uskutočnení tohto projektu. Vtedy však ako partner, dnes už ako organizátor.

Potreba darovania krvi je naozaj veľká, o to viac v letných mesiacoch, kedy je extrémny nedostatok krvi v súvislosti s dovolenkovým obdobím a tým, že niektoré krajiny, ktoré darcovia navštevujú, sú pre darovanie krvi rizikové. Po príchode darcov z takejto krajiny je nevyhnutné na istú dobu s darovaním krvi počkať. Samozrejme pacientov neubúda a takisto úrazov či nehôd býva v lete o niečo viac. Preto sa v SPF rozhodli reagovať na výzvu darovania krvi a podporiť túto myšlienku práve v letnom období.

Jednoduchý humánny krok môžu spraviť mnohí, aby pomohli a stali sa tak hrdinom pre niekoho iného. „Pomáhať ľuďom. Pre niekoho len slová bez významu, avšak nie pre nás,“ uvádza generálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko, ktorý sa rozhodol túto silnú myšlienku podporiť a stal sa jedným z hlavných sponzorov uskutočneného koncertu. „Krv je najvzácnejšia tekutina, ktorá sa nijakým spôsobom nedá nahradiť či synteticky vyrobiť. Preto som sa už v minulosti začal tejto aktivite venovať spoločne s partiou skvelých ľudí. Vďaka nášmu projektu vieme reálne zachraňovať životy už len tým, že túto myšlienku budeme dostávať do popredia, medzi ľudí a zvýšime tak záujem o darcovstvo. Mnohí si zároveň neuvedomujú, že darovanie krvi je aj zdraviu prospešné,“ vysvetľuje Radoslav.

„Už počas príprav bolo úžasné sledovať reakcie ľudí a ich pomoc, či byť súčasťou darcov krvi, komunikovať s lekármi, ktorí vďaka krvi zachraňujú životy ľudí a uvedomovať si, že naozaj stačí málo (0,4dcl krvi) a pritom sa dokáže tak neskutočne veľa.

(Foto: Richard Novák)

"Samotný koncert si spoločne užilo takmer šesťsto ľudí. Kapela, aj celý backstage, boli myšlienkou nadšení a ako sami po skončení koncertu povedali, dúfajú, že naša spolupráca bude pokračovať. Myslím si, že je to dôkaz toho, že sme si organizačne dali naozaj záležať. Pomohli tomu veľmi aj dobrovoľníci, ktorí boli počas príprav a samotného koncertu súčinní v organizácii. Aj touto formou sa im všetkým chcem menovite poďakovať: Radko Valko, Radko Vokurek, Patrik Ďurkovský, Daniel Franek, Janka Mariaková, Peťo Šulo, Janka Padyšáková, Anička Školová, Katka Strnádlová, Anetka Zemanová, Dominika Lašová, Zuzka Kozová, Zuzka Capeková a Janka Oboňová,“ ďakuje dobrovoľníkom organizátorka Ivanka. 

V živote každého človeka sú situácie, kedy sa žiaľ musí spoliehať vyložene na pomoc a ochotu iných ľudí. Tentokrát išlo o nultý ročník, no zámer pomoci siaha v budúcich rokoch aj do ďalších miest. Vízia je perfektná. My v SPF pevne veríme, že sa naplní a darcov príde oveľa viac, pretože:

SKVELÝCH VECÍ MOŽNO DOSIAHNUŤ JEDINE VTEDY, KEĎ SA SPOJÍ VEĽA SKVELÝCH ĽUDÍ DOKOPY

Poďakovanie za uskutočnenie koncertu na Mestskom kúpalisku v Čadci samozrejme patrí aj všetkým tým, ktorí sa spolupodieľali na Nultom ročníku Daruj krv – Daruj život, a to: mestu Čadca, konkrétne Mariánovi Kráľovi, Františkovi Ujházimu, prevádzkarovi kúpaliska a plavárne. Za zachytenie perfektnej nálady a okamihov na koncerte skrz výborných záberov ďakujeme fotografovi Richardovi Novákovi. Veľká vďaka patrí aj producentovi Rudymu Zajacovi (Hidden music), či SL Systems, ktorý zabezpečoval osvetlenie a ozvučenie a takisto Petrovi Svrčekovi, ktorý mal pod palcom občerstvenie a pitný režim.

Foto: Richard Novák)

Za hodnotné dary do tomboly v celkovej výške 3 575 € vďačíme sponzorom, menovite:

Spojte sa pre dobrú vec aj vy, pretože #spoludokazemeviac #darujkrvdarujzivot 

Viac informácií o projekte nájdete na:

- Facebook stránke DARUJ KRV – DARUJ ŽIVOT 

- Instagrame @darujkrvdarujzivot