Zo života spoločnosti

Odložili predsudky bokom a podporili našu budúcnosť

V slnečný piatok 23. júla 2021 sa v Nízkoprahovom dennom centre Dúha pre deti a rodinu, nachádzajúcom sa na Vyšnom Konci v Turzovke, uskutočnil deň pre deti, ktorého sa zúčastnili aj naše kolegyne z SPF. Spolupodieľali sa na realizácii zábavných aktivít pre rozžiarené úsmevy detských tvárí a priniesli tak svetlý moment do života detí, ktoré to skutočne potrebujú.

Negatívne myšlienky totiž neprinesú pozitívny život. A práve preto skupinka skvelých ľudí zrealizovala ďalší deň plný zábavy a úsmevov, aby spríjemnila detstvo deťom, ktorým nie je dopriate prežívať ho tak, ako by sa malo. Každé dieťa má právo na lásku, porozumenie a starostlivosť. Bohužiaľ, sú medzi nami aj deti trpiace neadekvátnou formou zaobchádzania či nedostatočným napĺňaním ich základných potrieb, deti z detských domov či menšinového pôvodu, alebo dokonca deti so zdravotným znevýhodnením. Paradoxom však je, že znevýhodnenie nepramení z ich zdravotného stavu, ale sú znevýhodnené spoločnosťou vzhľadom na nedostatok vyspelosti nášho systému či samotnej spoločnosti. Pritom sú to ľudia, ktorí dokážu prežiť plnohodnotný život, no predsudky iných im ho znepríjemňujú a posúvajú ich na okraj spoločnosti.

Aj preto je dôležité o tejto problematike diskutovať viac, podať pomocnú ruku a vypomôcť im s integráciou do spoločnosti, aby ich život bol jednoduchší a krajší. Aj naše spolupracovníčky Dominika Lašová, Aneta Zemanová, Zuzana Kozová a Kristína Kozoňová v tom majú jasno. Sú veľmi rady, že mohli byť počas podujatia v Nízkoprahovom centre Dúha nápomocné a zároveň si mohli odniesť kúzelné okamihy, ktoré vďaka týmto úžasným deťom získali.

„Bol to skvelý zážitok s pozitívnou energiou a určite by som do toho išla znovu,“ uvádza jedna z dobrovoľníčok, Dominika Lašová, konzultantka SPF.

V rámci pestrého programu si viac ako štyridsať detí nepochybne prišlo na svoje. Nechýbali športové či iné veselé aktivity zamerané na pohyb a tímovú spoluprácu, maľovanie na tvár, šikovný barber, ktorý chlapcov ostrihal podľa najnovších trendov, zvieratká z balónov, ukážky práce Dobrovoľného hasičského zboru, opekačka či odborná diskusia súvisiaca s duševným zdravím detí.

(Niekoľko z účastníkov Dňa pre deti spolu s dobrovoľníčkami z SPF)

Pitný režim je počas slnečných letných dní veľmi dôležitý. Dávku vitamínov a dostatok tekutín v podobe prírodných ovocných štiav od Emilových sadov sa rozhodol zabezpečiť generálny riaditeľ SPF Radoslav Valko. Deti sa po tejto sladkej a kvalitnej dobrote naozaj oblizovali. 

S pomocou sociálnych sietí sa našim kolegyniam podarilo uskutočniť ďalšie milé prekvapenie, vďaka čomu sa drobci potešili krásnym hračkám či knihám. Deti si tak vybrali nových kamarátov, s ktorými sa zabaviť je hračka.

(Zľava Anetka Zemanová, Dominika Lašová, Zuzana Kozová a Kristína Kozoňová, spolupracovníčky SOPHISTIC Pro finance)

Pre mnohých je téma činnosti nízkoprahových centier tabu, veríme však, že upozornením na túto problematiku pomôžeme. Deti sú naša budúcnosť, hoc môžu byť menšinového pôvodu či deťmi drogovo závislých rodičov/alkoholikov, ktorí im nedokážu zabezpečiť prostredie, aké by mali mať, a preto veľakrát nepoznajú, čo je to „normálne“ detstvo. Vtedy je potrebné dať predsudky jednoducho bokom a ukázať im, aký môže byť život krásny.

Ďakujeme všetkým spolupracovníkom SPF a dobrovoľníkom, ktorí sa rozhodli prísť a deti podporiť na ceste za lepším životom.

#spoludokazemeviac