Zo života spoločnosti

Kolegovia v SPF vytvárajú NOVÉ PRACOVNÉ MIESTA aj napriek pandémii

O tom, že spoločnosť SOPHISTIC Pro finance a.s. nezaháľa ani počas korona krízy svedčí otvorenie ďalších priestorov pre našich nových kolegov.
Ing. Michal Mitrenga (oblastný riaditeľ SPF), Ing. Peter Drvár (manažér SPF), Jana Padyšáková (konzultant SPF) a Ing. Ivana Oboňová (konzultant SPF), dňa 30. apríla 2021 spoločne slávnostne otvorili nové Biznis centrum spoločnosti SOPHISTIC Pro finance, a.s., ktoré sa nachádza na Matičnom námestí 1141 v Čadci.

K otvoreniu priestorov viedol spomínaných kolegov najmä fakt, že spoločnosť sa neustále rozrastá a do súčasných priestorov sa už všetci nezmestíme. Zároveň, ako uviedla Ivana Oboňová: „pre nového spolupracovníka je náročné nájsť priestor, v ktorom by mohol pracovať, keďže vlastná kancelária je na začiatok pomerne nákladná. Preto sme sa s kolegami aj touto cestou rozhodli svojim novým členom v tíme pomôcť.“

Peter Drvár, ďalší z iniciátorov otvorenia Biznis centra nám prezradil, že: „tieto priestory budú slúžiť predovšetkým ako zázemie pre nových kolegov, kde okrem pravidelného vzdelávania vo finančných službách nájdu vďaka servisným miestam, ktoré sa v Biznis centre nachádzajú aj priestor na realizáciu stretnutí s klientmi.“

(Zľava: J. Padyšáková, A. Kozoň, A. Jadroň, R. Vokurek, R. Valko, M. Mitrenga, P. Drvár, I. Oboňová)

Tí, ktorí ľudí z našej spoločnosti poznáte viete, že naši spolupracovníci sa na tomto spoločnom projekte spojili naprieč rôznym riaditeľstvám. „Svedčí to o jednotnosti nášho systému práce a rovnakých firemných cieľoch, medzi ktoré okrem iného patria kvalita, profesionalita, zrozumiteľnosť a transparentnosť,“ hovorí o filozofií spoločnosti a o tomto projekte Michal Mitrenga.  

Opýtali sme sa na názor aj Janky Padyšákovej, ktorá sa vyjadrila, že „takéto spojenie riaditeľstiev je znak vynikajúcich vzťahov nielen po pracovnej, ale najmä po ľudskej stránke.“ Ako sama dodáva: „Rozumieme si ako ľudia, priatelia a nerobíme medzi sebou žiadne rozdiely.“

Naši kolegovia sú jasný dôkaz toho, že v SOPHISTIC Pro finance a.s. dbáme na kvalitné zázemie, vzdelávanie a snažíme sa vytvárať také prostredie, v ktorom majú ľudia priestor rozvíjať svoj potenciál.

Všetkým vám prajeme veľa šťastia, úspechov vo vašej práci a tí z vás, ktorí prahnú po zmene alebo lepšom pracovnom prostredí, neváhajte, oslovte našich kolegov a vykročte za tým, po čom v živote naozaj túžite.