Zo života spoločnosti

Aj tento rok sa rozdávala radosť a sladké prekvapenia

Dobrý deň milé detičky, poslúchali ste mamičku a otecka?“ Táto veta sa včera popoludní niesla Detským oddelením v Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci, kde naši kolegovia už tradične rozdávali radosť malým pacientom a zdravotníckemu personálu.

Napriek nepriaznivej situácii spojenej s Covid-19 sa naši kolegovia rozhodli neporušiť tradíciu a na deň sv. Mikuláša opäť navštívili tých najmenších, ktorí žiaľ tento sviatok museli tráviť za nemocničnými stenami, aby im potešili srdiečko a odovzdali sladké darčeky, ovocie či omaľovánky. Od detí, ako sami aktéri povedali - Mikuláš (Lacko Hruška), čert (Janka Padyšáková) a anjel (Ivanka Oboňová), dostali nielen básničky, modlitby a úprimný šibalský úsmev, ale omnoho viac.

Obdarovaní boli pokorou, vďačnosťou a uvedomením si, že v tejto rýchlej dobe zabúdame na to čo je najdôležitejšie.

Navštevovať totiž chorých pacientov, o to viac ak ide o deti, nie je vždy jednoduché, avšak práve vďaka tomu si človek uvedomí, aké má šťastie, že on a jeho rodina sú doma a zdraví. Naši úžasní kolegovia však pri pomoci iným nikdy neváhajú a ak môžu, ochotne a radi pomôžu tam, kde je to potrebné. Sme hrdí na to, že v našej rodine SPF sú takýto výnimoční ľudia a touto cestou im zo srdca ďakujeme, menovite Bc. Ladislav Hruška, Jana Padyšáková a Ing. Ivana Oboňová.

Veríme, že pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú bude pokračovať a nezabúdajme, že:

„Kto dáva, dostáva späť“