Zo života spoločnosti

SPF patrí medzi najkvalitnejšie spoločnosti

Kvalitné a komplexné finančné sprostredkovanie sa skutočne opláca. Začiatkom tohto roku sa vedenie spoločnosti SPF vybralo na Výročnú konferenciu poisťovne AXA, ktorá sa konala 28. januára 2020 v Grand Hoteli Permon, kde si SOPHISTIC Pro finance a.s. už 3. rok po sebe odnieslo ocenenie - 1. miesto za obchodné výsledky v roku 2019, konkrétne za Starobné dôchodkové sporenie.

SOPHISTIC Pro finance a.s. je jednou z tých menších a mladších spoločností na finančnom trhu, a napriek tomu si dokáže držať prvenstvo medzi najkvalitnejšími sprostredkovateľskými spoločnostiami v rôznych kategóriach, o čom svedčia viaceré slová a ocenenia obchodných partnerov. Výsledkom takejto práce však nie sú len získané ocenenia, ale predovšetkým spokojnosť našich klientov, ktorí sú pre našich sprostredkovateľov na prvom mieste.