Zo života spoločnosti

Riaditeľská rada SPF sa rozrástla o nového člena

Za kvalitne odvedenú sprostredkovateľskú prácu, splnením náležitostí v zmysle Bonusovej smernice a takisto vďaka svojej manažérkej práci, vedenia svojho tímu spolupracovníkov so spoločným cieľom, sa novou posilou Riaditeľskej rady SOPHISTIC Pro finance a.s.  stal oblastný riaditeľ, František Ďurkáč.

Zaujímavé a bezkonkurenčné výhody, možnosť podieľať sa na rozhodovaní pri dôležitých a kľúčových otázkach smerovania spoločnosti, či podiel na zisku (známy aj ako Obratový bonus) sú benefitmi, ktoré získava každý člen Riaditeľskej rady. Z jeho pozície mu vyplývajú aj iné benefity, akým je napr. aj tzv. Sociálny program, čím sa SOPHISTIC Pro finance a.s. odlišuje od iných spoločností na trhu.

Vedenie SPF dbá na dodržiavaní jasných pravidiel, ktoré sa nastavili pri jej vzniku. Sú to transparentnosť, férovosť, vzdelávací systém, spravodlivé provízie, dôvera, stabilita a rodinné prostredie. Všetky uvedené hodnoty sú súčasťou filozofie spoločnosti, a zároveň sú prítomné medzi každým jedným spolupracovníkom, o čom svedčí aj garancia nastavenia Kariérneho plánu.

Pri tejto príležitosti sme sa nového člena Riaditeľskej rady, Františka Ďurkáča, opýtali na dôležité miľníky pôsobenia v jeho kariére:

Členom našej rodiny SPF si sa stal pred 2 rokmi. Ako dlho však pracuješ v tomto biznise a aké boli tvoje začiatky v pozícií finančného sprostredkovateľa?

Moje začiatky siahajú až do roku 2004, kedy som sa stretol s prvou poradenskou firmou a prakticky okamžite som aj začal spolupracovať, kedy ma môj prvý získateľ oslovil ako klienta, ale ja som mu nabúral plány a stali sme sa kolegami. Takže som do toho naskočil pomerne rýchlo. Prvé úspechy tiež nenechali na seba dlho čakať, ale zažil som aj fázy uspokojenia a poklesu. Myslím, že mojou najdominantnejšou vlastnosťou je vytrvalosť a tá najviac charakterizuje moje pôsobenie vo finančnom sprostredkovaní.

Čo je tvojím hnacím motorom pri práci?

Mojim hnacím motorom je v prvom rade moja rodina. Tejto práci sa venujem už dlhšiu dobu    a v SPF som dostal nový vietor do plachiet. Vďaka dôslednému vzdelávaciemu systému a výbornému kolektívu sa nám s tímom podarilo dosiahnuť prvé méty našich plánov a to nás ešte viac povzbudilo.

Čo ti prinieslo členstvo v Riaditeľskej rade? A ako svoje členstvo hodnotíš?

Členstvo v RR vnímam v prvom rade ako výzvu, možnosť podieľať sa na rozhodovaní, no a v neposlednom rade aj podiel na zisku. Som rád, že v SPF je úžasný kolektív a vedenie, ako aj členovia RR majú veľký záujem posúvať sa vpred.

Aké pocity a skúsenosti si mal na prvej porade Riaditeľskej rady?

Na prvej porade RR som bol skôr v úlohe pozorovateľa, zoznamoval som sa s organizáciou a systémom vedenia porady ako takej. Veľmi ma povzbudilo, že kolegovia od začiatku chceli počuť aj môj názor a ten vyvolal pozitívne reakcie.

Aké sú Tvoje ďalšie ciele?

Veľmi sa teším ako v našom tíme pristupujeme k spoločným cieľom a víziám. Rok 2020 sme si zadefinovali ako rok rastu štruktúr pomocou náboru a osobnostného rastu pomocou vzdelávania.

Ako hodnotíš prácu v tejto spoločnosti?

V prvom rade by som sa aj touto cestou veľmi rád poďakoval všetkým kolegom v SPF za prijatie do kolektívu a pomoc pri zapracovaní nášho tímu. Je až neuveriteľné, koľko času a práce boli ochotní venovať manažéri SPF, aby sme sa čo najskôr zaradili do procesov, a aby nám to prinášalo zaujímavé výsledky. Cítim to ako obrovský záväzok voči celej firme, ktorú vnímam ako jednu veľkú rodinu.

Čo ti táto práca dáva a čo berie?

Na rovinu poviem, že táto práca mi dáva zmysel môjho života. Dáva mi v prvom rade nádej na lepšie zajtrajšky, ale dáva mi aj vzdelanie a nové podnety. Som plný odhodlania a nápadov pomáhať napredovať nielen svojim najbližším, ale každému, kto o to stojí. No a čo mi to berie? Opäť som sa s radosťou do práce ponoril prakticky celý, takže ma to stojí veľmi veľa času, ale keďže je to môj život, považujem to za správne investovaný čas. Teším sa, že mi to postupne berie aj viacero zlozvykov a nedostatkov, lebo aj vďaka tejto firme sa snažím denne napredovať.

Je nejaké krédo, ktorým sa riadiš?

Je veľa múdrych viet, ktoré som si aj v poslednom období poznačil, ale úprimne priznávam, že ešte sa k ním len približujem. Sú mojim strážcom a ukazujú mi správnu cestu. Žiadna veta z toho zatiaľ nevytŕča.

A na záver, čo by si poradil svojim kolegom pri budovaní kariéry Oblastného riaditeľa?

Rozhodne by som veľmi rád upozornil na skutočnosť, že máme len jednu hlavičku a v nej len jeden mozog, ktorý je síce najdokonalejší orgán vo vesmíre, ale pracuje na pomerne jednoduchých princípoch. Ak dostáva veľa zmätených pokynov, zacyklí sa a nepomáha na ceste v pred. Preto jednoznačne odporúčam spoznať sám seba, urobiť si poriadok vo svojich prioritách a hlavne obrátiť sa na mentora, ktorý mi pomôže napredovať. Považujem za obrovské šťastie, že práve v SPF som stretol veľa kvalitných mentorov a jednotný systém.

Ďakujeme za rozhovor.