Zo života spoločnosti

Zvyšovanie finančnej gramotnosti aj vďaka SOPHISTIC Pro finance a.s.

Podľa viacerých výsledkov prieskumov je finančná gramotnosť Slovákov na veľmi nízkej úrovni. Hoci sa na základných, či stredných školách vyučuje ako hospodáriť s peniazmi, či ako s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách, aj napriek tomu sa deti o tejto problematike s rodičmi nerozprávajú, a tým pádom sa tieto nadobudnuté informácie k nám „dospelákom“ nedostávajú. Povedzme si úprimne, deti dávajú na rady rodičov, čo však v konečnom dôsledku nemusí byť vždy to najideálnejšie riešenie.

Práve aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa naši dvaja spolupracovníci, Marek Sojčák a František Ďurkáč, rozhodli prijať pozvanie pani riaditeľky Základnej umeleckej školy na Žarci v Čadci, pani Mgr. Dagmar Šamajovej, ktorá chcela ponúknuť zamestnancom školy relevantné informácie,  zvýšiť tak ich znalosti v oblasti financií, najmä však súčasnej dôchodkovej reformy a ruka v ruke aj ich životnej úrovne v dôchodkovom veku.

Som veľmi rád, že sme zorganizovali takúto prednášku. Poďakovanie patrí však pani riaditeľke Mgr. Dagmar Šamajovej v zastúpení s pani Mgr.Ivonou Greňo DiS.art, ktorá nás pozvala. Je dôležité, aby ľudia diskutovali a získavali informácie ako to s financiami funguje. Napr. aj  s druhým či tretím pilierom ako tomu bolo na tomto stretnutí, kde sa účastníci dozvedeli ako využiť možnosť lepšieho zhodnotenia, daňových výhod či príspevku od zamestnávateľa, o ktorých bohužiaľ stále veľa ľudí nevie. Oslovil som svojho nadriadeného, oblastného riaditeľa SOPHISTIC Pro finance a.s. – Františka Ďurkáča, ktorý v oblasti finančného sprostredkovania pôsobí 15 rokov, aby mi pomohol pri tejto aktivite k zvýšeniu finančnej gramotnosti, ktorému za veľmi profesionálnu prednášku ďakujem,“ hovorí Marek Sojčák, samostatný konzultant spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s.

Ďakujeme za pozvanie pani riaditeľky, ktorá nám dala príležitosť takouto cestou poukázať na výhody aj nevýhody súčasne nastavenej slovenskej legislatívy dôchodkového systému. Sami zúčastnení uznali, že potrebujú vysvetliť, či poradiť v rôznych sektoroch finančného sprostredkovania. Pevne veríme, že sme im svojou prednáškou pomohli zorientovať sa v dôchodkovej reforme, a taktiež veríme, že budeme pre nich ako aj pre Vás prínosom nie len v dôchodkovom sektore,“ zhodnotil František Ďurkáč, oblastný riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s.

Sme veľmi radi, že aj naši odborníci pomáhajú k zvyšovaniu finančného povedomia. Je nevyhnutné uvedomiť si, že človek zručný vo financiách môže posúvať relevantné informácie ďalej, a tak napomáhať ku vzdelanému a sofistikovanému obyvateľstvu.