Zo života spoločnosti

Teambuilding na jachtách

V piatok 30. augusta 2019 sa naši šikovní kolegovia zo SOPHISTIC Pro finance a.s. stretli, aby spoločne strávili chvíle na Liptovskej Mare. V sobotu bol totiž pre nich pripravený program na jachtách, ktorý pripravil Športový klub YACHT CLUB LIMAR pod záštitou nášho obchodného partnera Groupama poisťovňa a.s.

Spolupracovníci v priebehu dňa nasávali „vodácku“ atmosféru, užívali si krásne prostredie Liptovskej Mary a slnečné lúče posledných letných dní. Počas teambuildingu sa posádka naučila i obrazne povedané „ťahať za jeden povraz“ a popri zábave v sebe objavili skryté schopnosti. Takáto forma aktivity je skvelou metódou stmeľovania pracovného kolektívu a my sme veľmi radi, že sme mali príležitosť zúčastniť sa tejto vydarenej akcie. Touto cestou chceme vysloviť veľké poďakovanie organizátorom za uskutočnenie nezabudnuteľných okamihov a úžasných zážitkov, ktoré tento deň nepochybne priniesol.