Zo života spoločnosti

Slávnostné otvorenie roka 2019

Ako býva zvykom, tak aj tento rok spoločnosť SOPHISTIC Pro finance a.s. slávnostne otvorila rok 2019 tradičnou konferenciou, ktorá sa uskutočnila dňa 25.januára 2019 v štýlovom priestore Hotela Štefánik v meste Myjava.

Počas dňa bol pripravený bohatý program. Tradične sa deň niesol v duchu vzdelávania, v rámci ktorého sa účastníci dozvedeli opäť niečo nové a odniesli si mnoho zaujímavých poznatkov z oblasti životného poistenia aj vďaka naším spolupracovníkom či obchodným partnerom, ktorí si pre nás pripravili množstvo významných informácií, s ktorými sa s Vami veľmi radi podelíme.

Významnou časťou tohto podujatia bolo aj vyhodnotenie posledného štvrťroka tých najšikovnejších spolupracovníkov v piatich kategóriách, povýšením, či vyhlásením tohtoročných členov TOP TEAMU.  Čo to znamená byť členom Top Teamu SPF? To bola jedna z otázok, ktorú sme položili novo vyhlásenej členke - Henriete Horčičákovej, špecialistke spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s.: „Som veľmi rada, že sa mi to konečne podarilo. Je to pre mňa česť a zadosťučinenie, že veci robím správne, pretože som sa ocitla medzi tými najlepšími ľuďmi, ktorých si nesmierne vážim za ich prácu a odbornosť, no predovšetkým za to, že sú to skvelí ľudia. Znie to ako fráza, ale naozaj milujem túto prácu, prácu s ľuďmi a klienti sú ako moje deti, vychovávam, učím, pomáham. Vzniká dôvera a dlhodobý vzťah.  A to je, myslím si, náplň tejto práce.“

Dovolili sme si vyspovedať aj samotných povýšených spolupracovníkov SPF. Aké majú skúsenosti, ale aj pocity zo spolupráce so spoločnosťou SOPHISTIC Pro finance a.s.? Taktiež nás zaujímalo, ako hodnotí spoluprácu Marek Sojčák, samostatný konzultant SPF, ktorý v minulosti spolupracoval v konkurenčnej spoločnosti a momentálne pôsobí v SPF už vyše roka. „Táto skúsenosť, ktorú som tu nadobudol mi ukázala, akí profesionáli so Sophisticom spolupracujú. Rozdiel je diametrálny, či už prístup vedenia, systém a prepracovanosť, ktorú máme, ale takisto aj spôsob práce s nováčikmi. Myslím však, že výsledky nás všetkých hovoria za všetko.

Podobný názor má aj Daniela Sládková, ktorá bola povýšená do pozície manažéra: „Som veľmi rada, že som súčasťou spoločnosti SPF. V prvom rade je to mladá – neskorumpovaná spoločnosť, kde sú určené jasné pravidlá a predovšetkým sa dodržiavajú. Veľmi mi vyhovuje rodinné prostredie, ktoré tu medzi nami vládne, záujem vedenia o náš rast, ktoré nám ponúka rôzne formy vzdelávania. Medzi štruktúrami sú veľmi dobré vzťahy a sú k dispozícií rôzne možnosti aj pre kolegov na nižších pozíciách zúčastniť sa súťaží napr. o zahraničný pobyt aj so životným partnerom v Thajsku.“

Povýšeným do pozície manažér bol aj Daniel Okuliar, ktorý nám prezradil ako dosiahol tento úspech: Povýšenie je zrkadlom toho, kde sa práve človek nachádza. Je to sčítanie viacerých faktorov, osobnostný či štrukturálny rast, presvedčenie, viera, a pod. Beriem to samozrejme ako nový impulz, čo posilnilo moje odhodlanie a o to viac upevnilo presvedčenie, že to čo robím má zmysel. Vďaka patrí samozrejme všetkým ľuďom, ktorí sa na tom podieľali. Táto práca je o ľuďoch s ktorými pracujete, čo vám dávajú, ako vám dokážu pomôcť a ako sa v pracovnom prostredí cítite.  

Vrcholom vyhodnotenia bolo historicky prvé povýšenie do pozície Regionálneho riaditeľa – Ing. Antona Jadroňa. O jeho úspechu a ceste na túto pozíciu sa s Vami podelíme v samostatnom článku.

Ako spoločnosť, ktorej záleží na príjemnom pracovnom prostredí svojich spolupracovníkov, ich medziľudských vzťahoch, osobnostnom ale aj profesionálnom raste nás veľmi teší, že svoju prácu majú radi a zároveň ich napĺňa spôsob akým dokážu pomôcť svojím klientom a zároveň ich to posúva vpred, z čoho vyplývajú aj vyššie uvedené riadky a slová niektorých z nich. Naším cieľom je, aby to tak bolo naďalej a aby sme tak poskytli podmienky, ktoré to dokážu zabezpečiť.