Zo života spoločnosti

Ďakujeme Vám za úspešný rok 2018

Rok 2018 nám priniesol do života spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s. mnoho nezabudnuteľných okamihov. Vďaka Vám sme mali príležitosť rozvíjať priateľské vzťahy, podporovať rodinné prostredie, zvýšiť osobnostný ale aj kariérny rast spolupracovníkov či prehĺbiť partnerskú spoluprácu. Sme nesmierne radi, že ste súčasťou našej rodiny... Čo nás však čaká v nasledujúcom roku 2019? Vďaka Vám nepochybne mnoho ďalších skvelých skúseností a krásnych zážitkov, na ktoré sa veľmi tešíme.

Ako sme sa spolu mali? Pozrite si krátky videozáznam z naších minuloročných udalostí.