Zo života spoločnosti

Manažérske vzdelávanie prinieslo firme historické výsledky

Nielen v oblasti poskytovania finančných služieb je vzdelanie prvoradé. S týmto faktom sa jednoznačne stotožňujú v spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s., a čo je podstatné, za mladou firmou je po tejto stránke vidieť kus práce. Dôkazom je aj Manažérske vzdelávanie, ktoré sa konalo vo firme SOPHISTIC Pro finance a.s. v prvom kvartály 2017.

Vzdelávanie podporila aj spoločnosť AXA

„Celý projekt Manažérskeho vzdelávania vznikol v septembri roku 2016, kedy  sme v spolupráci so spoločnosťou AXA  a kvalifikovaným zahraničným trénerom zrealizovali dvojdňové školenie, kde sme usúdili, že takýto typ vzdelávania by bol zaujímavý a mohol by našich ľudí posúvať vpred. Na základe toho sme sa s poisťovňou AXA dohodli, že bude garantom tohto vzdelávacieho cyklu pre našich manažérov. Spustil sa proces a v januári bolo do Manažérskeho vzdelávania vybraných jedenásť ľudí, ktorí sa začali pravidelne školiť všetky kaučovacie či manažérske techniky tak, aby dokázali byť efektívnejší vo svojej práci,“ vysvetľuje na úvod regionálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s. a koordinátor vzdelávania Radoslav Valko.

 „SOPHISTIC Pro finance a.s. je mladá firma s jasnými víziami, plná talentovaných, profesionálne zdatných a pracovitých ľudí. Pri jednej z našich debát s Radoslavom Valkom a Antonom Jadroňom sme rozoberali, ako byť ešte efektívnejší a ako zvýšiť produktivitu práce a výkonnosť. Dostali sme sa k myšlienke zainvestovať do rozvoja práve manažérskych zručností a schopnosti budovať a viesť tímy. V rámci budovania vzťahov zvykneme cielene podporovať obchod aktivitami zameranými na našu značku, toto bolo iné. Niekedy je naozaj potrebné vyhodiť výhybku, prijať istú mieru rizika a spoliehať sa na intuíciu. Keďže sa mi myšlienka veľmi páčila, prešla som to s mojím šéfom, slovo dalo slovo a šli sme do toho. To ostatné je zásluha Radka Valka. Dnes, po viac ako roku od nášho prvého stretnutia vnímam rovnako, že projekt manažérskeho vzdelávania bola dobrá príležitosť podieľať sa na rozvoji ľudského potenciálu. Verím, že bude pokračovať, nájde si ďalších priaznivcov a prinesie svoje ovocie. Veľmi tomu držím palce,“ potvrdzuje pozitívny prínos vzdelávania Jana Halgošová zo spoločnosti AXA.

Zvíťazil Anton Jadroň

Po prejdení celého vzdelávacieho cyklu a úspešnom splnení úloh stanovovaných počas kurzu mal jeden absolvent možnosť získať odmenu v podobe výletu do hlavného mesta Francúzska. Najúspešnejším absolventom sa stal Anton Jadroň, ktorý sa so svojimi ľuďmi aj zúčastnil cesty do Paríža.

„Dalo mi to zas väčší rozhľad a aj vnímanie niektorých vecí, ktoré som predtým nevnímal pri komunikácii s ľuďmi. Mám rád, keď sa môžem neustále posúvať vpred, a práve vďaka manažérskemu vzdelávaniu som mal príležitosť získať opäť iný pohľad na moju prácu. Vďaka manažérskemu vzdelávaniu sa mi podarilo zväčšiť svoj tím o nových kolegov, ktorí sú už zapracovaní a myslím si, že aj spokojní, že urobili zmenu,“ hovorí Anton Jadroň, oblastný riaditeľ firmy, ktorý dosiahol počas vzdelávania naozaj pozoruhodné výsledky.

Vzdelávanie určené štátom nestačí

V oblasti finančných služieb je dnes vzdelanie naozaj kľúčom k úspechu a obojstrannej spokojnosti sprostredkovateľ vs. klient. Veď len s bohatými poznatkami dokážeme nájsť a nastaviť takpovediac finančný plán ušitý klientovi na mieru, dokážeme mu poskytnúť podrobné informácie vo veľmi dôležitých otázkach. Spoločnosť SOPHISTIC Pro finance a.s. vie, že vzdelávanie určené štátom na poskytovanie kvalitných služieb nestačí.

„Zákon 186, teda zákon, na základe ktorého fungujú pravidlá pre sprostredkovateľov, sa tento rok novelizuje. V starom zákone bolo definované, že každý sprostredkovateľ mal povinnosť absolvovať vzdelávanie v rozsahu desiatich hodín počas štyroch rokov. Každému je jasné, že kebyže sa učíme desať hodín, tak sa nenaučíme nič. V novele je to upravené na 15 hodín povinného vzdelávania za rok, čo je stále ešte nedostačujúce. Sme si teda plne vedomí toho, že sa musíme vzdelávať sami, ak chceme poskytovať kvalitné služby našim klientom. Tým pádom si vzdelávanie zabezpečujeme a platíme sami, ale konkrétne mierené na konkrétnych ľudí a činnosti, ktoré sú potrebné,“ povedal Radoslav Valko.

Tieto slová jednoznačne potvrdzuje aj Anton Jadroň. „Určite súhlasím. Ešte aj dnes sú spoločnosti, ktoré prikladajú menšiu váhu vzdelávaniu svojich ľudí. Mňa však nesmierne teší, že SOPHISTIC Pro finance záleží na vzdelaní svojich sprostredkovateľov a aktívne pre nich vytvára príležitosti odborného vzdelávania v rôznych oblastiach. Vďaka čomu dnes SPF patrí medzi najkvalitnejšie spoločnosti na trhu.“