Sophistic v médiách

Reportáž TA3: Odborník J. Porázik o narábaní s peniazmi v ťažkých časoch

Ako v súčasnej situácii správne narábať s peniazmi a neurobiť zlé finančné rozhodnutia?

Pozrite si rozhovor s Jánom Porázikom, odborníkom na financie zo spoločnosti SOPHISTIC Pro Finance a.s. v reportáži televízie TA3: 

Zdroj: TA3 - spravodajská televízia