Sophistic v médiách

Rozhovor pre týždenník Trend

Rozhovor pre Trend poskytol Radoslav Valko, regiónalny riaditeľ. Článok spracovaný na základe rozhovoru bol uverejnený v čísle 2/2016. Článok si môžte prečítať tu.

Hypotéky

Ako vnímate právnu úpravu, ktorá ohraničuje poplatok za predčasné splatenie hypotéky na 1 percento?

Predkladateľ tvrdí, že háji záujmy spotrebiteľa. Slušný predvolebný marketing. V tomto prípade som však presvedčený, že spotrebiteľ pocíti opak. Aktuálne fungujúci mechanizmus predčasného splatenia je pre veľkú väčšinu klientov bohato postačujúci. Schválená zmena sa zákonite niekde prejaví a nepocíti ju nikto iný, len klienti.

Fixácia znamená garanciu. Zjednodušene, banka peniaze nakúpi na určité obdobie za určitý poplatok, aby požičala klientovi. Poplatok zohľadní v úrokovej sadzbe danej fixácie na toto obdobie. Predčasné splatenie počas fixácie za regulovaný poplatok môže spôsobiť, že banka nepokryje svoje náklady.

Otázka je, kde si ich bude kompenzovať. Drahší poplatok za zriadenie úveru, či znevýhodnenie dlhších fixácií, aby banka eliminovala riziko predčasného splatenia. Lenže v súčasnej dobe, kedy úrokové sadzby dosahujú svoje dno, začínajú byť pre klientov zaujímavé práve dlhšie fixácie. Ich znevýhodnením vyhrajú samotné banky, nakoľko pri kratších fixáciách budú mať možnosť klientovi častejšie upravovať jeho sadzbu.

Na záver je na zamyslenie, či za celým „malým“ pozmeňujúcim návrhom o regulácii poplatku nie je lobby samotných bánk. 

Viete povedať, aká časť klientov by mohla refinancovať hypotéku aj mimo fixácie?

Refinančná turistika z titulu výhodných sadzieb tu nebude večne a čoskoro skončí. Vzhľadom na to takáto požiadavka bude klientom vznikať len v špecifických prípadoch, tak ako je tomu aj dnes. A teda očakávam len minimálny záujem o predčasné vyplácanie počas fixovaného obdobia úveru.

Kedy je výhodné refinancovať úver aj mimo refixácie? Aká mesačná úspora stojí za to, aby sa klientovi oplatilo podstúpiť celú procedúru (kataster a ďalšia administratíva)?

Opodstatnená výška mesačnej úspory je diskutabilná. Vždy záleží na klientových potrebách a očakávaniach. Treba si však uvedomiť, že nesmieme porovnávať iba rozdiel splátok, ale zohľadňovať aj jednorazové náklady spojené s refinancovaním úveru, či už finančné alebo časové. Taktiež si uvedomiť, že garancia výhodnejších podmienok je na refinančnom úvere opäť len na prvé obdobie fixácie. Následne bude nová úroková sadzba závisieť od aktuálnej trhovej situácie.

Neobávate sa, že niekoľko nepoctivých jedincov začne využívať refinancovanie za účelom províznej turistiky a poškodia povesť celého sektora (analogicky je to s prepoisťovaním)?

Refinančnú turistiku bohužiaľ v praxi pozorujeme už dnes a je pravdepodobné, že nová legislatíva ju ešte podporí. Klienti by mali byť obozretní a vyberať si na spoluprácu z radov sprostredkovateľov len naozajstných profesionálov. Pri výbere kvantita nemusí znamenať kvalitu. Trh je pokrivený a záujmy klienta sú bohužiaľ častokrát na poslednom mieste.

Nehovoriac o dopadoch na banky, ktoré pri refinančnej turistike každých 3-5 rokov vyplácajú na identický úver nové provízie. Možno je už naozaj pre banky čas zvážiť provízne modely a prejsť na systém zaslúžených provízií.

Dá sa tu samozrejme sledovať paralela s prepoisťovaním.  Avšak sektor hlavne životného poistenia je pre klientov veľmi málo čitateľný a tým pádom je tu väčší priestor pre sprostredkovateľov s pokriveným charakterom, ktorých bohužiaľ nie je málo. Aj v tomto segmente však odmeňovací model zaslúžených provízií robí pomaly poriadky na trhu.

Ako ste postúpili s Vašou ambíciou na zaslúžené provízie pri hypotékach?

Naša ambícia je veľká no obava bánk je silnejšia ako možný prínos pre nich a hypotekárny trh. Každá z nich by si model rada osvojila, nakoľko z racionálneho hľadiska je pre banku prijateľnejší a stabilnejší. Každá sa však bojí prísť na trh s novinkou ako prvá a znepriateliť si dominantnú skupinu sprostredkovateľov, ktorí bažia po vysokých zálohových províziách. Dopad na obrat banky by mohol byť dnes príliš markantný na to, aby sa banka odhodlala k takémuto kroku.

Riešením by bol súbeh rôznych províznych modelov, pričom by sa trh sprostredkovania stal pre klienta ľahšie čitateľnejším, podľa toho aký provízny model preferuje a má zazmluvnený daný sprostredkovateľ.

Investovanie

Daňová podpora investovania a sporenia je obmedzená na priame investovanie (akcie, dlhopisy) a riadene portfólia. Ako vnímate nové pravidlá a do akej miery ich viete a plánujete využiť aj pre svojich klientov?

Táto daňová podpora je paškvilom z dielne našich zákonodarcov a určite nebola smerovaná k bežným sporiteľom/investorom v tejto krajine, ale je to opäť výsledok záujmu lobistických skupín. Využitie v praxi pre bežnú klientelu je marginálne. Totiž je očakávateľné, že ďalšia úprava nenechá na seba dlho čakať a pri celoživotných investičných sporiacich schémach je to pri nestabilnej legislatíve pre klienta skôr riziko. My klientov chránime a nevystavujeme zbytočným rizikám.

Poistenie

Je z vášho pohľadu klienta užitočnejšie sporiť a byť poistený v rámci jedného produktu alebo kombináciou rizikového a napríklad fondov?

Treba si uvedomiť základný fakt, že poistka je produkt primárne určený na krytie rizík. Sporenie prostredníctvom investičného poistenia spravidla nie je úplne efektívnou formou a u klienta by nemalo presahovať len malú doplnkovú funkciu portfólia. Na tvorbu kapitálu máme na finančnom trhu dostatok iných rozumnejších nástrojov. Avšak u neprofesionálnej skupiny sprostredkovateľov môžu takéto produkty stále tvoriť obľubu, hlavne pre vysoké zálohové provízie.

Nové pravidlá Solvency II uvoľňujú poisťovniam ruky pri kapitálových poistkách. Už nebude platiť technická úroková miera, ale poisťovne si samé môžu určiť garantované zhodnotenie, ak jeho existenciu obhája pred regulátorom. Máte informácie aké garancie by mohli poisťovne ponúkať?

Faktom je, že poisťovne toho času kapitálové poistenia zo svojich portfólií rušia a pomaly ukončujú ich predaj. Či časom prejdú aj na formy garancii ako umožňuje Solvency II uvidíme. Očakávam to však najskôr až v dobe, keď sa medzibanková sadzba dostane na rozumné hodnoty.