Rada pre vás

V dôchodkoch Slovákov sa chystajú miliardové zmeny

Druhý dôchodkový pilier prejde v tomto roku jednou z najväčších zmien vo svojej histórii, po ktorej volali odborníci už roky. V rámci druhého dôchodkového piliera príde v tomto roku k presunu úspor z garantovaných fondov. Pasívnym sporiteľom sa tak premiestnia ich peniaze do indexových fondov.

V súvislosti s touto zmenou sme sa opýtali niekoľko otázok nášho odborníka – Radoslava Valka, ako tento krok ovplyvní budúce dôchodky a kto bude z tejto zmeny profitovať:  

  • Sporitelia, ktorí si doteraz sporili v garantovaných fondoch, dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS) presunú do fondov zameraných na akcie. Ako hodnotíš túto zmenu v súkromných penziách?

Zmenu zákona hodnotím veľmi pozitívne. Hoci sprostredkovatelia už nebudú generovať finančné zdroje za prestupy, čo bolo zákonom zakázané, zaviedlo sa veľké množstvo pozitívnych zmien v prospech veriteľov v druhom pilieri – od poplatkov až po administratívnu náročnosť. Avšak, ako najdôležitejšie vnímam to, že sa druhý pilier stane pre prvozamestnaných povinným a tiež presun do indexových fondov všetkých sporiteľov, ktorí tam podľa legislatívy môžu byť presunutí. História a štatistika totiž jasne ukazujú, že byť v indexových pasívnych fondoch je z dlhodobého hľadiska pre klientov najlepšie, najbezpečnejšie a najvýnosnejšie. Aj keď by niekto mohol tvrdiť, že to vzhľadom na veľké prepady indexových fondov a akciového trhu nie je dobrý nápad, tak vývoj terajších indexových fondov v DSS ho presvedčí o opaku. Od svojho vzniku totiž dosahujú stále 4- až 5-krát väčšie zhodnotenie ako garantované fondy. 
Každopádne, vláda týmto zákonom napravila to, čo zhruba pred desiatimi rokmi pokazila vláda strany SMER-SD a za to by jej všetci budúci dôchodcovia mali byť vďační.

  • Môžeš vysvetliť naším čitateľom, čo to vlastne znamená pre ľudí, ktorí si sporia v druhom dôchodkovom pilieri?

Pre ľudí, ktorí už sú v druhom pilieri a majú garantované fondy, to znamená znásobenie výnosov z 1 či 2 percentá ročne až na 8 – 9 percent ročne. A to je pri dlhodobej investícií a zloženom úročení obrovský rozdiel v kapitále, ktorý im to vygeneruje na dôchodku. Na ilustráciu: ak budem odkladať 20 eur počas 40 rokov v garantovanom fonde s 2-percentným výnosom, vo výsledku budem mať 14 600 eur, pričom môj výnos bude 5-tisíc eur. Ale tá istá suma, teda 20 eur mesačne úročená 8-percentami, mi na dôchodku vygeneruje výnos 55 000 eur. A to je obrovský rozdiel. 

  • Bude tento krok výhodný pre sporiteľov a zhodnotia sa ich peniaze viac, ako keby zostali v garantovaných fondoch?

To, či bude tento rok výhodný pre sporiteľov v druhom pilieri, nechcem odhadovať, čo však s istotou viem, je to, že táto zmena bude pre sporiteľov v dlhodobom horizonte naozaj prospešná. Avšak, faktom je, že sú trhy v poklese a ak by sa táto zmena vykonala 1. januára 2023 alebo aj teraz, je veľká pravdepodobnosť, že sporitelia, ktorí sú v garantovaných fondoch, môžu na tom naozaj veľmi dobre zarobiť. Návratom len na pôvodné hodnoty trhu by sa mohli ich úspory zdvihnúť zhruba o 30 až 40 percent. Z tohto dôvodu by som sporiteľom, ktorí sú v druhom pilieri, odporúčal prehodiť tieto fondy z garantovaných na indexové čím skôr. Dá sa to urobiť poľahky elektronicky, na ešte lepšie bude, keď si nájdu alebo to zveria svojmu finančnému sprostredkovateľovi. Prečo? Keďže z toho už nebude mať žiadnu odmenu, nakoľko to zákon zakazuje, preveria si, či pre nich agent pracuje aj vtedy, keď pre nich má niečo vykonať zadarmo. 
 

Nesprávne nastavenie fondov na zhodnocovanie vašich peňazí môže mať významný vplyv na výšku úspor a na to, ako rýchlo sa vám podarí dosiahnuť investičné ciele. Preto je naozaj dôležité pravidelne kontrolovať ich nastavenie a v danom čase zvoliť tú najefektívnejšiu stratégiu. 
Preto využite príležitosť a nezmeškajte svoj vlak, so správnym nastavením investičnej stratégie ako aj výberom vhodného fondu vám radi pomôžu naši skúsení odborníci na financie.

Za zodpovedanie otázok ďakujeme krajskému riaditeľovi SOPHISTIC Pro finance, Radoslavovi Valkovi, ktorého odpovede prevzali aj Aktuality.sk