Rada pre vás

Stáva sa stavebné sporenie minulosťou?

Stavebné sporenie, kedysi jedno z najčastejšie využívaných sporení a neoddeliteľnou súčasťou finančného plánovania domácností. Dnes sa však už takej veľkej obľube neteší a mnohí klienti ho postupne rušia.
 

  • Na trhu už aktívne pôsobí len jedna stavebná sporiteľňa a zvyšné dve menšie sa rozhodli ukončiť činnosť. Preto nás zaujímalo aký záujem o stavebné sporenie predpokladajú naši odborníci na financie v tomto roku:

Miroslav Jurík: Stavebné sporenie má najlepšie roky za sebou. Momentálne vidím stavebné sporenie len ako doplnok popri hypotekárnych úveroch. Sporenie ako doplnok do portfólia klienta po zákonných úpravách stratilo význam. 

Katarína Strnádlová: Záujem o stavebné sporenie bude takmer nulový. Ja sama som sa s požiadavkou na založenie „stavebka“ nestretla už veľmi dlho. Úroky sú tu nízke a klienti si vedia sporiť oveľa efektívnejším spôsobom.

Radoslav Valko: O tom, že stavebné sporiteľne postupne ukončia svoju činnosť, sme hovorili už v čase, keď sa schválila novela zákona o stavebných sporiteľniach. Sporiť si cez stavebné sporenie takmer bez akejkoľvek podpory štátu pri tak extrémne nízkych úrokových sadzbách bolo naozaj nezmyselné – o to väčšmi, že na trhu existujú zaujímavejšie produkty na sporenie.

Čo však určite môže byť pre poslednú stavebnú sporiteľňu záchrana, je úverovanie stavebného sporenia. Aj tu síce na základe nariadení NBS došlo k zhoršeniu podmienok (už ani človek, ktorý má nasporené, nemôže dostať od stavebnej sporiteľne úver bez dokladovania prímu), ale stále majú tieto úvery opodstatnenie napríklad na dofinancovanie nehnuteľnosti. Na rozdiel od spotrebných úverov sú na nich podstatne nižšie úroky, ešte dôležitejší je ale fakt, že sa oproti maximálnej osemročnej dobe splácania spotrebného úveru, dajú natiahnuť až na 30 rokov. To má priamy vplyv na výšku splátky, ako aj na výšku schváleného úveru, keďže výška úveru sa schvaľuje aj v pomere voči príjmom.
 

  • Aké trendy očakávate v oblasti investovania? Očakávate rast záujmu o investovanie, resp. pokles držania peňazí na bežných účtoch? 

Miroslav Jurík: Očakávam  rast objemov investovaných financií do moderných produktov a ústup od klasických foriem sporenia na termínovaných účtoch, či ponechaním financií na bežných účtoch. Pre klienta vidím cestu v oblasti investovania do ETF fondov . Zaujímavé budú investície do akcií spoločností vyrábajúcich zariadenia súvisiace s vodou, ako aj do ETF fondov, ktoré investujú do spoločností zaoberajúcich sa úpravou a čistením vody. 

Nakoľko je výrazný rozdiel medzi príjmom a dôchodkom, tak klienti musia svoje financie smerovať do dlhodobých sporení a investícií. Dnešná generácia ľudí do 40 rokov si vo veľkej miere musí zabezpečiť vlastné zdroje na dôchodok. 

Katarína Strnádlová: Odporúčam každému jednému, kto ešte tak nespravil, aby začal investovať. Dôvodov je hneď niekoľko. Najdôležitejší je fakt, že aktuálne evidujeme na investičnom trhu výpredaje, čo znamená, že dnes lacno nakupujeme a o pár rokov budeme žať úrodu. Medzi ďalšie dôvody patria: investovanie predstavuje ideálne sporenie na dôchodok, nulové úroky na bežných účtoch a vysoká inflácia.

Mladí ľudia by mali sporiť hneď, ako príde prvá výplata. A to napríklad z dôvodu, aby si mohli v budúcnosti dovoliť kúpiť vlastné bývanie vzhľadom na prísne podmienky získania hypotekárneho úveru, kde dnes je potrebné mať aspoň 20 percent z hodnoty nehnuteľnosti. Ale taktiež aby nemuseli čakať na štátny dôchodok a mohli ísť kľudne do toho ekonomického.  Aj dvadsať eur mesačne zainvestovaných správne vie v horizonte 15 rokov vytvoriť takmer dvojnásobok.

Radoslav Valko: Ide o sektor, ktorý má najväčší potenciál rastu. Hoci rok 2022 nebol pre investície priam ukážkovým rokom, keďže väčšina zrealizovaných investícií v tomto roku má záporné zhodnotenie, dôležité je, že sa tento fakt výrazne neodrazil na výberoch klientov. To svedčí o dvoch faktoroch. Prvý je ten, že sa ľudia ešte stále nemajú tak zle, aby museli siahať na dlhodobé úspory a aj pri zvýšených cenách stále dokážu financovať svoje bežné potreby a normálny život. Druhým faktorom je, že po kríze, ktorá zasiahla svet v rokoch 2007 až 2009, sa u investorov výrazne zlepšili vedomosti. Uvedomili si najmä to, že nakupovať počas prepadu trhov je ako nakupovať vo výpredaji, čo z dlhodobého hľadiska prináša ďaleko väčšie zisky pre tých, ktorí to s investíciami vedia. Aj z tohto dôvodu sa v našej spoločnosti objem kapitálu, ktorý spravujeme, výrazne zvýšil – hoci trhy reálne poklesli.

Rast tohto segmentu bude mierne spomaľovať extrémna administratíva zo strany regulátora či už nášho, ale oveľa viac európskeho. Faktom ale je, že tento segment je z hľadiska transparentnosti najčistejší, najprehľadnejší a pre klientov aj najlacnejší, preto si myslím, že by regulátor mal prehodnotiť jeho podporu aj po stránke zníženia administratívnej náročnosti.

 

Ďakujeme za odpoveď naším kolegom a odborníkom na financie.
Odpovedali:

- Mirosláv Jurík, oblastný riaditeľ SPF
- Katarína Strnádlová, oblastná riaditeľka SPF
- Radoslav Valko, krajský riaditeľ SPF