Rada pre vás

Požiar v Štiavnici ukázal, že budovy na Slovensku sú podpoistené

Obrovský požiar, ktorý v historickom centre Banskej Štiavnice zničil až sedem budov vrátane obľúbenej turistickej expozície Banka lásky, poukázal na zásadný problém väčšiny Slovenska. A to, že máme extrémne veľa nehnuteľností – vrátane kultúrnych pamiatok – podpoistených.

„V týchto prípadoch poistné sumy nie sú rovnaké ako hodnota majetku, a preto poisťovňa pri totálnej škode vyplatí maximálnu poistnú sumu uvedenú v zmluve. A až vtedy nastáva problém,“ tvrdí generálny riaditeľ poradenskej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance Radoslav Valko s tým, že ak je poistná suma vo výške napríklad len 50-tich percent, a teda budova je poistená len na polovicu svojej hodnoty, poisťovňa vyplatí len polovicu spôsobenej škody. Rovnaký princíp sa taktiež uplatňuje aj pri čiastočných škodách, kedy dochádza ku kráteniu poistného plnenia pomerom podpoistenia. Inými slovami: ani pri parciálnych škodách poistený nedostane plnenie vo výške skutočnej škody. „Podpoistenie budov je pritom jeden z najčastejších problémov pri poistných zmluvách, s ktorými sa ako odborníci stretávame,“ reaguje Radoslav Valko. 

V súvislosti s požiarom v Banskej Štiavnici sa otvára nielen otázka kvalitného poistenia budov, ale tiež pripoistenia zodpovednosti za škody. V súvislosti s aktuálnymi udalosťami by totiž práve pripoistenie mohlo výrazne pomôcť. „Pokiaľ je tá budova, ktorá začala horieť ako prvá, poistená a má pripoistenú zodpovednosť za škody, tak poisťovňa môže vyplatiť aj ďalšie poškodené budovy,“ konkretizuje Radoslav Valko, generálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance. 

Faktom je, že poistná zmluva by mala jednoznačne kryť 100 percent hodnoty nehnuteľnosti. Často sa však vo všeobecných poistných podmienkach poistnej zmluvy nachádza klauzula, že pokiaľ je poistná suma nastavená na nejaké percento, napríklad na 90 percent z poistnej sumy, poisťovňa pri parciálnych škodách neuplatní podpoistenie a je vyplatená plná suma. „Poistná zmluva na nehnuteľnosti by sa mala kontrolovať aspoň raz za päť rokov, čo ale robí málokto. Je potrebné overiť, či je nastavená správne a odzrkadľuje reálnu hodnotu nehnuteľnosti,“ objasňuje generálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance s tým, že aj z tohto dôvodu má ich spoločnosť vyvinutý systém mapujúci portfólio zmlúv klientov u väčšiny poisťovní, pričom v prípade, že niektoré zmluvy vykazujú známky podpoistenia, sú o tom sprostredkovatelia upovedomení. 

V prípade, že nemáte finančného sprostredkovateľa, poistnú sumu si overíte jednoducho – v zmluve, kde je táto výška jednoznačne napísaná. Ak má klient v zmluve napísanú aj indexáciu, táto suma mu narastá na základe inflácie, no zároveň mu, samozrejme, rastie aj splátka. Tento klient tak novú sumu poistenia uvidí raz ročne pri novej platbe poistného, kde ho o tom informuje inštitúcia. „Avšak, pri týchto zmluvách treba byť obozretný. Navýšenie o infláciu totiž častokrát nekoreluje s reálnym navýšením cien nehnuteľností, a preto je dobré mať vybranú takú poisťovňu, ktorá klientovi garantuje jednu vec: ak klient uzatvorí zmluvu podľa pokynov a má aktivovanú indexáciu, poisťovňa následne nesmie uplatňovať podpoistenie. Vďaka tomuto bude poistenec chránený vždy na 100 percent hodnoty nehnuteľnosti.


Potrebujete poradiť so správne nastaveným poistením nehnuteľnosti, aby ste si v prípade nepriaznivej situácie zabezpečili plnú náhradu za škodu?
Neváhajte kontaktovať našich kolegov, ktorý Vám radi poradia ako byť v prípade škody úplne chránený.