Rada pre vás

Slováci, otvorte oči a buďte na budúcnosť pripravení, než potom nemilo prekvapení

Dňa 14. októbra 2021 sa v hoteli Carlton v Bratislave uskutočnil 9. ročník investičnej konferencie KAPITÁLOVÝ TRH 2021 organizovanou Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi v spolupráci s Hospodárskymi novinami, ktorej bol SOPHISTIC Pro finance ako hrdý partner súčasťou.

Dôležitosť finančných sprostredkovateľov, ich nevyhnutnosť edukovať a pomáhať ľuďom

Cieľom konferencie bola nutnosť priniesť komplexný pohľad na súčasnú dôchodkovú situáciu na Slovensku. Preto sa na jednom mieste stretli viacerí odborníci z verejného a súkromného sektora, aby prediskutovali pohľad na momentálnu situáciu a spôsob zabezpečenia dôchodku prostredníctvom zodpovedného investovania. Odznelo naozaj mnoho zaujímavých tém s viacerými pohľadmi na súčasný stav, no všetky názory sa v jednom zhodli – že „dôchodok začína už dnes!“

Hodnoty a víziu budúcnosti by malo odzrkadľovať investičné portfólio každého z nás. Tí neskôr narodení si veľakrát myslia, že táto téma sa ich ešte netýka, no je to práve naopak. Najdôležitejší je v tomto prípade práve čas a zázrak zvaný „zložené úročenie“, ktorý môže zabezpečiť, že dôchodok nebude len o šetrení na lieky a počítaní každého centa, ale napríklad aj o pobytoch strávených na pláži, o cestovaní či užívaní si aktívneho dôchodku s vnúčatami tak, ako to môžeme vidieť aj u našich západných susedov.

Na základe demografických či ekonomických aspektov je totiž zrejmé, že štát sa o svojich obyvateľov nebude schopný postarať a zabezpečiť Slovákom to, čo väčšina z nich očakáva. Ako však zariadiť, aby bolo obyvateľstvo radšej vopred pripravené, než na dôchodku prekvapené? Jednoducho. Zvyšovaním finančnej gramotnosti obyvateľstva. Kľúčovú úlohu v tomto bode zohrávajú práve finanční  sprostredkovatelia, ktorí kvalitne odvedenou prácou a vzdelávaním dokážu svojim klientom pomôcť a pripraviť ich na slušný dôchodok. „Finanční sprostredkovatelia sú tí, ktorí stoja v prvej frontovej línii boja za lepšie dôchodky. My vysvetľujeme klientom, ako si zabezpečiť slušnú penziu a aj im jednotlivé produkty pomáhame nastaviť,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SPF, Radoslav Valko.

(Foto: Pavol Funtál - Hospodárske noviny)

Cenná skúsenosť a príležitosť získať nové informácie z prvej ruky

Investovanie je veľmi aktuálna téma, preto obsah konferencie bol významným prínosom pre všetkých zúčastnených, či už online alebo priamo v konferenčnej sále v Bratislave. Odzneli dôležité informácie, novinky a trendy, či investičné príležitosti v oblasti ESG*.

Keďže v SOPHISTIC Pro finance je neustále vzdelávanie a dopĺňanie aktuálnych informácií pre jej spolupracovníkov prvoradé, získali najšikovnejší z nich (TOP TEAM spolu s ďalšími pozvanými) vstup na konferenciu zdarma, aby si opäť doplnili svoje vedomosti z prvej ruky a mohli tak pomôcť so správnym zhodnotením finančných prostriedkov svojich klientov.

(Účastníci konferencie: SOPHISTIC Pro finance)

Toto je aj náš boj za lepšie dôchodky na Slovensku

Spestrením programu bola panelová diskusia piatich odborníkov na tému: „Dôchodkové zabezpečenie – problém nás všetkých. Ako zabezpečiť prijateľný dôchodok?“
Zúčastnení diskutovali o navrhovanej reforme dôchodkového systému – konkrétne tretieho piliera a jeho možných zmenách. Svoj názor predstavili viacerí špecialisti na verejné a penzijné financie: Jana Polakovičová Kolesárová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Jozef Mihál, Ján Šebo (UMB), Roland Vizner a generálny riaditeľ SPF Radoslav Valko, ktorý bol z pozície experta na financie takisto pozvaný do diskusie, aby prispel k téme navrhovanej regulácie dôchodkov.

Investičná konferencia bola pre SOPHISTIC Pro finance naozaj dôležitá. Poukazovať na dôležité témy, zodpovedať závažné otázky, spoločne predísť nesprávnym krokom a podieľať sa na neustálom edukovaní či zvyšovaní finančnej gramotnosti obyvateľstva boli dôvodom, prečo sa SPF rozhodlo podujatie podporiť, stať sa jeho partnerom a posunúť Slovensko vpred – k lepším rozhodnutiam, a teda aj k lepšej budúcnosti.
 

Ak vám vaša budúcnosť nie je ľahostajná a chcete sa o možnosti jej zabezpečenia prostredníctvom zodpovedného investovania dozvedieť viac, neváhajte kontaktovať našich kolegov, ktorí radi pomôžu nasmerovať vaše finančné rozhodnutia správnym smerom.

Alebo chcete ľuďom pomôcť získať lepšiu budúcnosť a zabezpečiť svojmu okoliu slušný život na dôchodku? Chcete dostávať aktuálne informácie zo sveta financií, mať skvelých kolegov v priateľskom prostredí či množstvo benefitov našej rodiny SPF?  Neváhajte nás kontaktovať a pridajte sa k nám. Radi vás všetko naučíme.

Pretože #spoludokazemeviac


*ESG - skratka troch slov: Environment, Social a Governance, inými slovami: životné prostredie, sociálne aspekty a riadenie. Ide o firmy zodpovedné voči životnému prostrediu, jej zamestnancom a obchodným partnerom.