Rada pre vás

Zmeniť svoje sporenie v II. pilieri viete kedykoľvek a ľahko

V minulom článku sme písali o tom, že len veľmi málo z nás – sporiteľov v II. pilieri využilo investičnú príležitosť, ktorá sa v dôsledku COVID-19 paniky vyskytla na akciových trhoch. Väčšina (cca až 72%) dôchodkových úspor Slovákov je tak aj naďalej v dlhopisových dôchodkových fondoch, ktoré zarábajú sporiteľom najmenej. Jedinečnú šancu a príležitosť zmeniť najmenej výkonné dlhopisové fondy za tie, ktoré investujú do akcií a v dlhodobom horizonte prinášajú najvyššie výnosy (akciové, indexové fondy), sme tak v globále žiaľ premárnili. Takéto rozmiestnenie našich úspor je pritom ale aj odborníkmi dlho kritizovaná a už x-krát omieľaná téma.

Veľa klientov pritom nariekalo, že sú v dlhopisových fondoch, kým tie indexové rok čo rok iba rástli, niekedy až dvojcifernými výnosmi. Údajne si počkajú a keď sa akcie prepadnú, zmenia svoj fond z dlhopisového na indexový, či akciový. Žiaľ nestalo sa tak ani teraz a to nás prinútilo zamyslieť sa, kde môže byť problém...

Azda najväčším problémom u nás bol pri poslednej investičnej príležitosti na akciových trhoch podľa nás nezáujem sporiteľov o svoje dôchodkové úspory. Väčšinu totiž zaujímajú iba peniaze, ktoré môžeme mať dnes a nie niekedy v ďalekej budúcnosti. Dajú sa kedykoľvek vybrať peniaze z II. piliera? No nedajú, lebo sú určené na dôchodok. Keby sa dali, určite by stúpol záujem o ne. Nezabúdajme však na to, že tieto úspory raz budú mať pre nás obrovskú cenu.

Za ďalší problém považujeme finančnú, resp. investičnú negramotnosť. Sporitelia veľakrát ani nevedia, že DSS alebo dôchodkový fond sa dajú kedykoľvek zmeniť. A keď aj vedia, že sa to dá, nevedia, resp. nemajú žiadnu skúsenosť s tým, ako na to.

Za problematické treba určite považovať aj to, pri akej rýchlosti posledné prepady na akciovom trhu prebehli. Veľa finančných analytikov a expertov bolo ohromených tým, čo sa na finančnom trhu deje doslova zo dňa na deň. Výpredaje na akciových trhoch boli tak silné, že strach a neistota boli aj v mysliach skúsených profesionálov, nieto ešte v prípade priemerného sporiteľa bez akýchkoľvek skúseností.

Je tu samozrejme aj rad iných dôvodov, z ktorých niektoré sú špecifické len pre posledné dianie v dôsledku COVID-19 pandémie (rôzne obmedzenia, atď.). Každopádne pokiaľ nejakého sporiteľa odradilo od zamýšľaného kroku zmeny dlhopisového fondu na akciový či indexový len to, že nevedel „či sa to dá a ako na to“, je obrovská škoda, že iba z tohto dôvodu nevyužil poslednú investičnú príležitosť. Ono je to totiž také jednoduché...

Poďme ale krok po kroku:

  1. Kedykoľvek môžete zmeniť svoju DSS

Pri poslednej investičnej príležitosti na akciových trhoch asi málokto uvažoval nad zmenou svojej DSS a keď už tak, skôr sa mu jednalo o to, či a kedy zmeniť svoj dôchodkový fond, pomer sporenia, či príspevkov, aby sa príležitosť dala využiť. Ale pre tých, ktorí o tejto možnosti doteraz nevedeli, tak áno. Zmeniť svoju DSS, v ktorej si sporíte v II. pilieri na dôchodok, môžete kedykoľvek. Stačí vám zájsť na Sociálnu poisťovňu a osobne požiadať o vydanie tzv. akceptačného listu. Vydajú ho na počkanie a bezplatne raz do roka. V ostatných prípadoch, ak sa rozhodnete zmeniť DSS dvakrát a viac do roka, je vydanie akceptačného listu spoplatnené sumou 16 €. S vydaným akceptačným listom môžete isť do inej DSS a podpísať tak v nej úplne novú zmluvu. Všetky vaše doterajšie úspory sa po podpise zmluvy prenesú pod správu vašej novej DSS, teda o ne nijak neprídete.

  1. Kedykoľvek môžete zmeniť aj svoj dôchodkový fond či pomer sporenia

Svoj dôchodkový fond môžete tiež zmeniť kedykoľvek a dokonca úplne bezplatne, aj keď tak urobíte niekoľkokrát do roka (na rozdiel od zmeny DSS, ktorá je bezplatne len 1-krát ročne). Ak teda chcete zmeniť svoje sporenie v II. pilieri a spraviť kompletný presun svojich úspor z napr. dlhopisového fondu do indexového, môžete tak urobiť kedykoľvek a bezplatne.

Druhý pilier umožňuje sporiteľom ale aj to, aby si sporili až v dvoch dôchodkových fondoch naraz, pričom jeden z nich je dlhopisový. Pre tých, ktorí si sporia týmto spôsobov (v 2 fondoch) sa dá kedykoľvek a zdarma rovnako zmeniť aj tzv. pomer sporenia, teda pomer majetku či príspevkov.

Pomer majetku vyjadruje % nastavenie toho, aký majetok (úspory) máte v oboch fondoch. Ak si napríklad naraz sporíte aj v indexovom a dlhopisovom fonde, môžete mať tento pomer napr. na úrovni 50:50, teda polovicu svojich úspor máte v indexovom fonde a druhú polovicu v dlhopisovom. Tento pomer si však môžete kedykoľvek upraviť a zmeniť celkom bezplatne. Ak ste chceli poslednú investičnú príležitosť na akciových trhoch využiť v II. pilieri aj vy, stačilo ak by ste tento pomer majetku zmenili v prospech indexového fondu, povedzme 80:20 a väčšinu svojich úspor by ste tak zrazu mali vo fonde, ktorý investuje do akcií.

Pomer príspevkov vyjadruje % nastavenie toho, v akom pomere vám budú investované do vašich dvoch dôchodkových fondov nové príspevky, ktoré vám každomesačne prichádzajú zo Sociálnej poisťovne na váš osobný dôchodkový účet. Povedzme, že ich máte nastavené tiež na úrovni 50:50. To znamená, že pokiaľ príde na váš dôchodkový účet mesačný príspevok, polovica z tejto sumy bude investovaná do indexového fondu a druhá polovica do dlhopisového. Ak ste chceli poslednú investičnú príležitosť na akciových trhoch využiť v II. pilieri aj vy, ale báli ste sa akokoľvek meniť % nastavenie svojho majetku, stačilo vám keď by ste zmenili aspoň pomer svojich príspevkov v prospech indexového fondu. Väčšina z každomesačných príspevkov by vám tak bola investovaná do fondu, ktorý investuje na akciovom trhu.

Čo ešte treba vedieť?

Všetky predchádzajúce zmeny si viete v II. pilieri zariadiť v podstate tromi spôsobmi. Prvým spôsobom je ten, že osobne navštívite pobočku svojej DSS a požiadate o akúkoľvek zmenu. Druhým spôsobom je ten, že oslovíte svojho finančného sprostredkovateľa, ktorý pre vaše pohodlie zariadi všetky veci za vás. Tretím spôsobom je ten, že si uvedené zmeny spravíte samy, prípadne s pomocou svojho finančného sprostredkovateľa cez internet. K poslednému spôsobu treba ale nutne dodať, že k tomu, aby ste si tieto zmeny mohli robiť cez internet, potrebujete od svojej DSS tzv. aktívny elektronický prístup k svojmu dôchodkovému účtu. Správca je zo zákona povinný všetky požiadavky na zmenu zrealizovať do 3 pracovných dní. Zmeniť svoje sporenie v II. pilieri si tak viete zmeniť relatívne rýchlo.

Zhrnutie:

Sporitelia II. piliera môžu meniť nielen svoju DSS (1x ročne bezplatne), ale aj svoj dôchodkový fond, meniť pomer majetku resp. pomer príspevkov, pokiaľ si sporia v dvoch dôchodkových fondoch naraz. Je to nielen úplne bezplatne (aj niekoľkokrát do roka), ale navyše aj úplne jednoduché. Sporiteľom, ktorým ušiel vlak, ale boja sa kompletne zmeniť svoje dôchodkové fondy v dnešnom stave rastúcich akciových trhov, možno ostáva už len jediné riešenie, aby spravili niečo s tým, že sú stále len v dlhopisových fondoch. Zmeniť si aspoň nastavenie pomeru svojich príspevkov v prospech indexových či akciových fondov, prípadne pomaly a postupne „presúvať“ svoj majetok z dlhopisových fondov do fondov, ktoré investujú aj do akcií.

Neváhajte osloviť našich finančných sprostredkovateľov, ktorí Vám so správnymi krokmi nastavenia Vášho sporenia v II. pilieri radi poradia. Sme tu pre vás.