Rada pre vás

Mileniáli – ako naplniť ich očakávania na pracovnom trhu?

"Tá naša mládež," veta ktorá často zaznieva z úst rodičov, učiteľov, ale aj zamestnávateľov.
Ako to ale v skutočnosti je s našou mládežou?
V prípade rodičov sa dá povedať, že ako si vychovali, tak majú. Učitelia si pochvaľujú zvýšenú kreativitu a výhody zdravého sebavedomia. Žiaľ stretávajú sa aj so sebavedomím nezdravým, prípadne s nástrahami modernej doby. To všetko ale najviac pociťujú súčasní zamestnávatelia.

Aké sú očakávania „Mileniálov“?
Generácia Y a generácia Z, rovnako známa aj ako generácia mileniálov sa postupne zo školských lavíc presunula na pracovný trh. Mladí ľudia schopní vysloviť svoj názor, ľudia s neobmedzeným prístupom k informáciám, vďaka moderným technológiám sa stávajú pružnejšími a na pracovnom trhu variabilnejšími. Dnes je úplne bežné, že po ukončení školy si menia zameranie, prípadne sa rekvalifikujú na úplne inú pracovnú príležitosť akú vyštudovali. Sú pripravení sa vzdelávať a neviažu sa na jedno pracovisko, prípadne zamestnávateľa. Často krát si uvedomujú svoju hodnotu na pracovnom trhu, nie zriedka ju aj preceňujú. Uprednostňujú pružnú pracovnú dobu a vyhľadávajú rôzne pracovné benefity.

Naplnenie svojich očakávaní nájdu aj vo finančnej sfére
Sprostredkovateľ finančných služieb je profesia, ktorej sa v slovenských školách vyučiť nedá. V našich radoch máme len niekoľko kolegov s ekonomickým vzdelaním. Najviac sa v tejto profesii uplatňujú absolventi technických škôl, prípadne obchodne zameraní absolventi. Ale dalo by sa povedať, že máme medzi sebou zástupcov takmer  všetkých profesií. Hlavným dôvodom je, že pri našej činnosti kladieme veľký dôraz na vzdelávanie, čo je pre mladých ľudí veľmi atraktívne. Pravidelné semináre a workshopy vedené skúsenými kolegami z našej firmy, ale aj externými školiteľmi, pomáhajú napredovať začínajúcim kolegom a napomáhajú aj osobnostnému rastu skúsenejších členov tímu.

Práca v modernom prostredí sa stáva životným štýlom. Trénovanie obchodných a komunikačných zručností je zárukou napredovania k vytúženým cieľom. Zaujímavé finančné ohodnotenie je pri tomto spôsobe života nevyhnutné a vytvára priestor pre ďalší rast. Hlavne mladí ľudia oceňujú zásluhovosť v odmeňovaní a možnosť budovania pasívnych príjmov.

Moderná firma, mladý kolektív, prepracovaný vzdelávací systém a kvalitné finančné ohodnotenie sú charakteristickým znakom aj našej spoločnosti SOPHISTIC Pro finance. Mnohí sme sa rozhodli pre spoluprácu práve z týchto dôvodov. Najlepšie sa o našej činnosti a samotnej príležitosti spolupráce môžete presvedčiť osobne na Firemnom dni SPF už 28.2.2020 v Hoteli Alexandra v Púchove. Nosnou témou nášho prvého firemného dňa v roku 2020 budú práve mileniáli a naplnenie ich potrieb na pracovnom trhu. Tešiť sa môžete na zaujímavé prednášky skúsených mladých kolegov. My sa budeme tešiť na vašu účasť.


František Ďurkáč
Oblastný riaditeľ