Rada pre vás

Kedy sa oplatí vstúpiť do II. piliera? Pozrite si 8 rád

Pre koho je výhodný vstup do II. piliera? Kedy by doň mali ľudia vstupovať? A na čo by mali budúci dôchodcovia myslieť? Radoslav Valko, krajský riaditeľ SOPHISTIC Pro Finance, priniesol v Hospodárskych novinách odpovede na 8 dôležitých otázok, ktoré by mali zaujímať každého, kto chce v budúcnosti poberať dôchodok od štátu.

IDEÁLNY VEK: V akom veku a s akým príjmom sa oplatí vstúpiť do druhého piliera? 

Pre vstup do druhého piliera sa môžu rozhodnúť osoby do dovŕšenia 35. roku života. Najvýhodnejšie podmienky si zabezpečí ten, kto doň vstúpi v čo najnižšom veku a s čo najväčším príjmom. Oplatí sa to všetkým, čo doň vstúpiť môžu – bez ohľadu na vek. Stojí za tým fakt, že sa peniaze, ktoré sú tam uložené, zhodnocujú. Navyše sú aj dedičné a čiastočne môžu u niektorých ľudí nahradiť alebo doplniť životné poistenie a zabezpečenie rodiny. 

DĹŽKA SPORENIA: Aká je aktuálna priemerná výška penzie z druhého piliera? 

V tomto prípade je extrémne dôležité si uvedomiť, že druhý pilier na Slovensku odštartoval v roku 2005. Teda existuje len 15 rokov, pričom priemerná dĺžka pracovného života človeka je 40 až 45 rokov. Inými slovami: dôchodok z druhého piliera dnes dosahuje zhruba štvrtinu z celkového potenciálu, aký by mohol mať po odpracovaní 40 až 45 rokov. A to v prípade, že finančná gramotnosť obyvateľov zostane rovnaká. Ak by sa zvýšila, tak by toto percento kleslo. Platí, že správnym nastavením druhého piliera sa dá výrazne zvýšiť finančný majetok na dôchodok pomocou zloženého úročenia pri správnej investičnej stratégii. 
 

NÍZKE ÚSPORY: Čo ak sporiteľ nemá dostatočnú nasporenú sumu na to, aby mu poisťovňa doživotne vyplácala dôchodok? 

V takomto prípade dôjde k jednorazovému vyplateniu všetkých nasporených financií správcovskou spoločnosťou. Pravdepodobnosť takéhoto scenára je však skutočne minimálna. Ak má človek založený druhý pilier počas celého života, pracuje na Slovensku a sú zaňho počas celého pracovného obdobia odvádzané odvody, je táto situácia nereálna. 

MANAŽOVANIE FINANCIÍ: Na čo by mal ešte dôchodca myslieť, čo sa týka manažovania svojich financií? 

V dôchodkovom veku je už na manažovanie financií neskoro, lebo čas, keď mohol tvoriť zdroje a rezervy, už nemá. Manažovať financie treba jednoznačne počas aktívneho pracovného života a počas dôchodku už len míňať pravidelnú mesačnú rentu a to, čo máte nasporené. Samozrejme, ak máte nasporené málo, nemali by ste to neuvážene a jednorazovo míňať. Musíte počítať s tým, že v budúcnosti sa náklady na život budú pravdepodobne zvyšovať. 

NASPORENÁ SUMA: Akú sumu by mal mať človek v momente nástupu na dôchodok usporenú, aby pokryl svoje výdavky na ďalšie roky, keď nebude pracovať? 

Našim klientom odporúčame mať – v ideálnom prípade – nasporenú takú sumu, aby kapitálový výnos z nej pokrýval všetky ich bežné náklady na život. Tým si zabezpečí slušný život dôchodcu a zároveň aj značný kapitál, ktorý môžu dediť ďalšie generácie. V horšom prípade ide o sumu, aby pri priemernej dĺžke života (aj s minimálnou rezervou navyše) mohol z tejto sumy postupne odčerpávať peniaze na svoje bežné potreby. 
Ak nedosiahne ani toto, tak nastáva najhorší scenár, keď sa už musí značne uskromňovať a odriekať si radosti života. 
 

NAJDÔLEŽITEJŠIE KROKY: Aké by mali byť najdôležitejšie finančné kroky budúceho dôchodcu? Čím začať? 

Budúci dôchodca si musí uvedomiť dve dôležité veci: že sa dôchodku s najväčšou pravdepodobnosťou dožije a že štátny dôchodok bude s vysokou pravdepodobnosťou malý. Budúci dôchodca by mal už od mladého veku začať budovať svoj dôchodok akýmkoľvek spôsobom. Platí, že čím neskôr začne, tým ťažšie si nasporí dostatočnú sumu na dôchodkový vek.


OSAMELÝ PENZISTA: V čom sa líši a v čom je podobná situácia dvoch penzistov, kde jeden má minimálny dôchodok a druhý priemerný a nežije sám? 

Penzista, ktorý žije sám, v podstate bojuje o holé prežitie. Bez dodatočnej pomoci od blízkej rodiny si totiž nie je schopný zaplatiť bežné výdavky na ubytovanie, stravu, energie či dokonca zdravotnú starostlivosť. Dôchodca s priemerným dôchodkom sa nemá oveľa lepšie, keďže rozdiel medzi minimálnym a priemerným dôchodkom je skutočne malý, ale predsa len je na pomoc blízkych odkázaný menej. 
 

REFERENČNÁ SUMA: Pri šetrení na dôchodok sa počíta s referenčnou sumou. Ako ovplyvní dôchodky z druhého piliera? 

Referenčná suma je vlastne priemerný starobný dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne, čiže z prvého piliera. Referenčná suma dôchodok neovplyvní vtedy, keď pôjde o anuitnú výplatu dôchodku z druhého piliera, ktorú si môže dôchodca zvoliť. Lenže ak má človek dôchodok z prvého piliera vyšší, ako je referenčná hodnota, tak má právo z druhého piliera peniaze vybrať programovým výberom alebo jednorazovo, a to by sme určite takýmto dôchodcom odporúčali. 

VŠETKO, ČO BY STE MALI VEDIEŤ O DÔCHODKOCH NÁJDETE TU