Služby

Riešenia na mieru
z oblasti finančných služieb

Základom našej práce je neustála odborná analýza finančného trhu a produktov finančných inštitúcií za účelom poskytovania transparentného sprostredkovania finančných služieb. Samozrejme nepodceňujeme ani podrobnú analýzu potrieb a požiadaviek našich klientov, s cieľom pripraviť pre nich individuálne návrhy riešení smerujúce k naplneniu ich cieľov.

Každý z nás si istotne dokáže predstaviť, že by sa jeho príjem od najbližšej výplaty zdvojnásobil prípadne strojnásobil.

Ako sa však hovorí: „S jedlom rastie chuť“, a teda zvýšenie príjmov je mnohokrát sprevádzané aj zvýšením výdavkov.

Málokto si však dokáže pripustiť, alebo pomyslieť na skutočnosť, že môže dôjsť k presne opačnej situácii a teda k zníženiu príjmov napríklad o polovicu. Paradoxné je, že v prípade poklesu príjmov sa naše životné náklady neznížia, ale ostanú na rovnakej úrovni, alebo sa dokonca zvýšia. Je preto dobré byť na tieto situácie pripravený v dostatočnom predstihu, aby sme neboli nútení znižovať svoj životný štandard, keď k spomínanému zníženiu príjmov dôjde.

Rozhodnutia ohľadom vyriešenia otázky bývania sú často vo Vašom živote tie najdôležitejšie. Vo Vašom byte, dome vychovávate svoje deti a s rodinou v ňom prežívate tie najkrajšie chvíle.

Koncept financovania bývania pokrýva otázky týkajúce sa nehnuteľného majetku, vlastného bývania, nákupu rekreačných nehnuteľností, alebo kúpy nájomných bytov.

Akú nehnuteľnosť chcete kúpiť, kedy a v akej cenovej hladine? Ako to urobiť, aby ste na jeho obstaranie vynaložili v konečnom dôsledku čo najmenej finančných prostriedkov?

Cieľom konceptu „Bývanie“ je vytvoriť riešenie, ktoré je efektívnejšie a predstavuje nižšie náklady na realizáciu.

Počas svojho života nadobúdate hnuteľný aj nehnuteľný majetok, strata ktorého by významne ovplyvnila životný štandard Vás a Vašej rodiny. Nie je dôležité, čo presne Vás o majetok pripraví, oveľa dôležitejšie je mať zabezpečené podmienky pre jeho obnovu.

Svojím konaním však môžete neúmyselne spôsobiť škodu inému na jeho majetku a zdraví. Túto škodu je nutné uhradiť.

V oboch prípadoch môže ísť o desiatky až státisíce eur.

Každý rodič chce dať svojmu dieťaťu len to najlepšie do života, ako aj vytvoriť útulný domov. Do vienka dobrú výchovu, kvalitné vzdelanie a pokiaľ sa to čo i len trochu dá, tak aj bezstarostnú budúcnosť.

Deti sú to najdôležitejšie čo v živote máte, preto je určite aj vo Vašom záujme zabezpečiť im čo najkvalitnejší život.

Starneme, či sa nám to páči, alebo nie.
Životné náklady neustále stúpajú.
Celá Európa bojuje s nepriaznivým demografickým vývojom.

Štát má snahu nárok na dôchodok regulovať úspornými opatreniami, ktorými sú napríklad posúvanie hranice odchodu do dôchodku.

Váš dôchodok však nemusí byť len otázkou veku. Chcete cestovať, venovať sa svojim koníčkom, jednoducho užiť si vytúžené dni odpočinku? Nenechajte nič na náhodu, politický vývoj či nečakané legislatívne zmeny. Čím skôr začnete sporiť, tým väčšiu šancu máte zachovať si v dôchodku svoj životný štandard.

Prežite „jeseň“ Vášho života podľa svojich predstáv.

Budovať a rozvíjať majetok ako základ istoty do budúcnosti je vlastnosť prirodzená a stará ako ľudstvo samé. Sprevádza nás od momentu, kedy si začíname uvedomovať hodnotu peňazí v čase keď je ich menej, respektíve keď ich potreba krátkodobo vzrastie. Je rozumné byť na takýto moment pripravený.

Cieľavedomé budovanie majetku zabezpečí Vám aj Vašim potomkom ekonomickú nezávislosť a bezpečnejšiu cestu životom.