Zo života spoločnosti

Kvartálne vyhodnotenie plné historických okamihov

Koncom októbra sme sa opätovne stretli v Hoteli Marlene v Oščadnici na Kvartálnom vyhodnotení a spoločne sme sa dozvedeli nové poznatky v kontexte dôchodkového systému na Slovensku, vyhodnotili sme výsledky spolupracovníkov za 3. kvartál tohto roku, povýšili nového Regionálneho riaditeľa či zdolali najvyšší vrchol v SOPHISTIC Pro finance a.s. - absolvovali povýšenie do pozície Krajský riaditeľ. 

Deň bol sprevádzaný bohatým programom. Sme veľmi radi, že sme mohli privítať zaujímavých hostí a odborníkov, ktorí nám bližšie objasnili zmenu legislatívy a dôchodkového systému či rôzne tipy a triky zamerané na vyššie uvedenú problematiku. Poďakovanie za prínosné prednášky patrí Ing. Tomášovi Virdzekovi, PhD.  pôsobiacom vo Výskumnom a inovačnom centre na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, či Miroslavovi Pirščovi zo spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Ako aj zo samotného názvu Kvartálne vyhodnotenie vyplýva, tak okrem zaujímavých a prínosných informácií bolo ďalším bodom programu zhodnotenie výsledkov a úspechov našich spolupracovníkov. V rámci 3. kvartálu 2019 sa podarilo hneď niekoľko historických okamihov:

 

BONUS ako benefit od SOPHISTIC Pro finance a.s.

Dovolíme si spomenúť úspech dvoch dám, ktoré dokázali byť v priebehu 3 mesiacov povýšené o dve pozície a ktorým predchádzala pozícia nováčik. Zaujímalo nás, ako sa im to podarilo? „Dokázala som to vďaka podpore od kolegov, hlavne od môjho nadriadeného, ktorý mi neskutočne pomáha. Veľký podiel na tom zohráva aj ochota na sebe pracovať a vzdelávať sa. Teším sa, že v tejto spoločnosti môžem osobnostne rásť, dosahovať ciele a zároveň pomáhať ľudom riešiť finančné problémy v rôznych situáciách. Keďže každý z nás má potrebu uznania za dobre odvedenú prácu, tak v tejto spoločnosti ju človek naozaj dostane a to pred celou firmou,“ hovorí Miroslava Grochalová, samostatná konzultantka SOPHISTIC Pro finance a.s.

Ďalším úspešným nováčikom je 20 ročná mamička 1,5 ročnej dcérky, ktorá len v júni zmaturovala a za neuveriteľné 2 mesiace postúpila na pozíciu Samostatný konzultant. Za zmienku určite stojí, že v rámci tohto obdobia dosiahla historicky najvyšší výkon na svojej pozícií a zároveň získala BONUS od SPF, čo je jednou z výhod spoločnosti SOPHISTIC Pro finance a.s. Na otázku ako sa jej to podarilo odpovedala nasledovne: „Chcela som niečo vo svojom živote dokázať. Určila som si svoj cieľ a išla som za ním. Samozrejme, mala som dni kedy som si povedala, že túto prácu nebudem robiť, ale každý musí padnúť nato, aby vstal. A ja som vstala a pokračovala ďalej ešte s väčším potešením. A tak som zamakala a nepoľavila, kým neprišli prvé výsledky. Veľmi ma posúvala vopred aj podpora a chvála môjho manžela, ktorý je mojou najväčšou oporou a takisto mojich skvelých nadriadených (t.j. Maroš Krnčan a František Ďurkáč), ktorých som nechcela sklamať. Keby som s nimi nemala tak úžasný vzťah, tak možno by som bola dnes niekde úplne inde. Samozrejme všetci v SPF sú skvelí, každý mi pomôže keď potrebujem pomôcť.  Významnú úlohu zohrali aj moji klienti, ich vďaka a spokojnosť s mojou prácou, ktorú beriem ako radosť, ako príjemný pocit, že pomáham ľudom, že im radím a môžu sa na mňa obrátiť kedykoľvek potrebujú,“ opisuje Monika Pipíšková samostatná konzultantka SOPHISTIC Pro finance a.s.

 

Povýšenie nového Regionálneho riaditeľa

Úspech tvorí radosť, čoho sme boli svedkami počas povýšenia nového Regionálneho riaditeľa – Bc. Rudolfa Jagnešáka. Po vyhlásení jeho mena bolo úžasné sledovať ako sa z tejto chvíle tešia jeho kolegovia, ktorí si pri tejto príležitosti pripravili nečakané prekvapenie. Atmosféra z tohto okamihu bola nezabudnuteľná. „Povýšenie nie je len moja práca, pretože sám by som to nikdy nedokázal. Čiže ďakujem Vám za krásny tímový výsledok, mám Vás naozaj veľmi rád, ste moja druhá veľká rodina,“ povedal počas príhovoru novo povýšený  regionálny riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s., Bc. Rudolf Jagnešák. „Je krásne byť na správnom mieste kde ľudia ocenia Vašu skutočnú hodnotu. Ak budete na nesprávnych miestach neznepokojujte sa, ak sa s Vami zaobchádza ako s odpadom. Ste len na nesprávnom mieste a zmena je vo Vašich rukách. Tí, ktorí vedia o Vašej skutočnej hodnote Vás vždy budú vedieť ohodnotiť. Preto nikdy nezostaňte na mieste a medzi ľuďmi, ktorí Vašu hodnotu nevidia, nepoznajú. Ešte krajšie je keď máte možnosť takýchto ľudí na nesprávnom mieste spoznávať a mať im čo ponúknuť, aby poznali svoju skutočnú hodnotu. A o to sa snažím a som rád, že mám takúto príležitosť pomáhať im aj vďaka spoločnosti akou je táto,“ dodal pán Jagnešák.

 

Koruna sveta na Kvartálnom vyhodnotení

Výnimočným bodom programu bola prednáška popredného slovenského výškového horolezca Petra Hámora, ktorý má za sebou 15 úspešných výstupov na vrcholy všetkých štrnástich osemtisícoviek sveta a taktiež siedmich najvyšších vrcholov kontinentov. O svojich úspechoch, skúsenostiach na jeho výpravách a o zdolaní tých najvyšších vrcholov Zeme nám porozprával na svojej prednáške „Koruna sveta“. Na základe vysvetlenia úspešného horolezca o jeho cestách a výstupoch sme pochopili, že medzi horolezectvom a biznisom existujú viaceré súvisiace paralely:

- sú to priatelia, ktorí nás môžu podržať a podporiť, ale naopak aj ťahať dole

- taktiež je to príprava, ktorá je v oboch prípadoch dôležitá pre dosiahnutie svojho cieľa

- pády, ktoré majú významnú úlohu a bez ktorých by sme sa nevedeli na svojich chybách poučiť a ísť ďalej

-  samozrejme samotný vrchol alebo cieľ cesty

 

Zdolanie najvyššieho vrcholu v SPF

Najvýznamnejším historickým okamihom spoločnosti v rámci predchádzajúcich mesiacov bol zdolaný najvyšší vrchol v SOPHISTIC Pro finance a.s. a to dovŕšenie najvyššej pozície Krajský riaditeľ, ktorú sa podarilo dosiahnuť Radoslavovi Valkovi. Opýtali sme sa ho, aké vlastnosti potrebuje finančný sprostredkovateľ, aby uspel? Jeho odpoveď bola jednoznačná: „je to vytrvalosť, schopnosť učiť sa a tiež schopnosť robiť tak kvalitnú prácu, že ju bude každý chváliť.“ Samozrejme nie každý sa však narodí s vyššie uvedenými vlastnosťami, a preto treba na nich pracovať a rozvíjať ich. Zaujímalo nás, aké vlastnosti si Radoslav za tie roky osvojil a uvedomil si, že si ich chcel osvojiť počas svojej cesty na vrchol - pozíciu Krajského riaditeľa? „Tých vlastností je veľmi veľa. Disciplína, vytrvalosť, práca pod tlakom, komunikačná schopnosť, jasne definované ciele; nevzdávať sa, keď nevyjdú prvé pokusy; neustále vylepšovať všetko čo človek vie, ale najviac si myslím, že je dôležitá angažovanosť v pomáhaní iným. Ochota pomáhať nestačí. Byť ochotný pomôcť, keď o to niekto požiada je super vlastnosť, ale pokiaľ dotyčný nevie, že pomoc potrebuje, nikdy o to nepožiada. Avšak, ak človek vidí, že niekto pomoc potrebuje a sám mu ju navrhne, tak si na ceste za svojím vrcholom získava veľké množstvo ľudí, ktorí mu v tú pravú chvíľu budú tiež ochotní pomôcť,“ vďaka svojim skúsenostiam hovorí prvý krajský riaditeľ SOPHISTIC Pro finance a.s., Radoslav Valko.

 

Na záver by sme radi poďakovali našim hosťom a úžasným spolupracovníkom, vďaka ktorým sme mohli opätovne prežiť ďalší úspešný deň nie len plný nových informácií, ale predovšetkým krásnych spomienok a okamihov, vďaka ktorým sa len potvrdzuje, že SOPHISTIC Pro finance a.s. je jedna veľká RODINA, ktorá si navzájom pomáha, chráni a posilňuje priateľské vzťahy.